ŠifraNaziv predmetaSSPČasovi aktivne nastaveESPB
PVDON
PRVA GODINA
1.F-201Teorijska mehanika1O2206
2.F-202Kvantna mehanika1O2206
3.F-203Elektrodinamika1O2206
4.F-204Fizička elektronika1O3126
5. Predmet izbornog bloka 11IB   6
6. Predmet izbornog bloka 22IB   6
8F-205Atomska i molekularna fizika2O2206
9.F-206Statistička fizika2O2206
10.F-207Fizika jonizovanih gasova2O2026
11.F-226Osnove astrofizike2O2206
DRUGA GODINA
1.F-208Fizika čvrstog stanja3O2126
2.F-209Osnove fizike plazme3O2206
3.F-210Fizika elementarnih čestica3O2206
4. Predmet izbornog bloka 33IB   6
5. Predmet izbornog bloka 43IB   6
6.F-214Istorija i filozofija fizike4O2006
7. Predmet izbornog bloka 54IB   6
8. Predmet izbornog bloka 64IB   6
9.SiropStudijski istraživački rad4O10004
10.ZropZavršni rad10
Ukupno ESPB bodova120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornih blokova:
1.O-01Pedagogija1IB3006
2.Op-1Fizička i tehnička merenja1IB2126
3.F-223Opšta teorija relativnosti1IB2206
4.F-224Metodika nastave fizike2IB2006
5.F-225Simetrije u fizici2IB2206
6.Op-2Savremene metode eksperimentalne fizike2IB2026
7.Op-3Elektronika2IB2126
8.F-227Nastavna sredstva fizike3IB2206
9.F-228Modelovanje i simulacija fizičkih sistema3IB2206
10.F-229Teorija polјa3IB2206
11.Op-4Plazmene i laserske tehnologije3IB2026
12.F-230Fizika u školi3IB2206
13.F-231Radijaciona fizika3IB2116
14.Op-5Numeričke metode u fizici3IB2206
15.Op-6Uvod u nelinearnu dinamiku3IB2206
16.F-232Metodika rešavanja računskih zadataka4IB2006
17.F-233Planetologija4IB2006
18.F-234Interakcija laserskog zračenja sa plazmom4IB2206
19.F-235Školska praksa4IB1026
20.F-236Zvezde i zvezdani sistemi4IB2006
21.F-237Uvod u kvantnu optiku4IB2206
22.F-238Fizika lasera4IB2026
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok