APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Oktobar III 2019/2020Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G101 Uvod u geografiju

03.04.2023.

u 08:00h

0
G102 Matematička geografija

03.04.2023.

u 12:00h

Ivan Filipović
0
G103 Geologija sa petrografijom

07.04.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
0
G108 Engleski jezik

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

0
G109 Кlimatologija

03.04.2023.

u 08:00h

03.04.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
0
G110 Biogeografija

05.04.2023.

u 11:30h

0
G111 Geografija stanovništva

05.04.2023.

u 11:30h

0
G112 Geografija zemljišta

06.04.2023.

u 08:00h

0
G114 Geomorfologija

06.04.2023.

u 08:00h

0
G116 Metodika nastave geografije

05.04.2023.

u 09:30h

0
G117 Industrijska gegorafija

03.04.2023.

u 09:00h

0
G118 Geografija Srbije I

05.04.2023.

u 09:00h

0
G119 Regionalna geografija I

04.04.2023.

u 12:00h

Aleksandar Radivojević
0
G120 Тuristička geografija

04.04.2023.

u 10:00h

0
G123 Metodika praktične nastave geografije

05.04.2023.

u 10:30h

0
G137 Statistika

05.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

0
G139 Nacionalna hidrologija

04.04.2023.

u 09:00h

0
G140 Nacionalna istorija

06.04.2023.

u 11:00h

0
G141 Poslovna statistika

05.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

0