DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Primenjena matematika

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M2.M1109 Parcijalne diferencijalne jednačine

25.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M2.M1119 Stohastički procesi

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1124 Тeorija igara

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Dušan Đorđević
0
M2.M1207 Analiza vremenskih nizova

25.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 09:30h

Miroslav Ristić
0
M2.M1221 Stohastički dinamički modeli

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
M2.M1224 Metode statističke analize

25.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M2.M1404 Neograničeni operatori matematičke fizike

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
1
M2.M1415 Harmonijska analiza, talisići i primene

25.12.2023.

u 09:00h

29.12.2023.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M2.M1419 Matematički modeli u biologiji i medicini

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1421 Тeorija relativnosti

25.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0