ŠifraNaziv predmetaSSPČasovi aktivne nastaveESPB
PVDON
PRVA GODINA
1.M401Teorija verovatnoća1O3207.5
2.M402Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi1O3207.5
3.M403Teorija operatora1O3207.5
4. Predmet izbornog bloka 11IB   7.5
5.M405Algebarske strukture2O3207.5
6.M406Diferencijalna geometrija2O3207.5
7.M407Parcijalne diferencijalne jednačine2O3207.5
8.M408Kompleksna analiza2O3207.5
DRUGA GODINA
9.M409Neeuklidske geometrije3O3207.5
10.M410Algebarska topologija3O3207.5
11. Predmet izbornog bloka 23IB   7.5
12. Predmet izbornog bloka 33IB   7.5
13. Predmet izbornog bloka 44IB   6
14. Predmet izbornog bloka 54IB   6
15.M415Školska praksa4O4 0 06
16.M416Studijski istraživački rad4O10 0 04
17.M417Master rad8
Ukupno ESPB bodova120
18. Predmet izbornog bloka PPP4IB   2
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1:
1.M451Osnovi Furijeove analize1IB3207.5
2.M452Teorija fiksne tačke i primene1IB3207.5
Predmeti izbornog bloka 2:
1.M453Metodika nastave matematike3IB3207.5
2.M454Mera i integracija3IB3207.5
Predmeti izbornog bloka 3:
1.M455Teorija skupova3IB3207.5
2.M456Banahove algebre i spektri3IB3207.5
Predmeti izbornog bloka 4:
1.M457Stohastički procesi4IB3206
2.M458Uopšteni inverzi4IB3206
Predmeti izbornog bloka 5:
1.M459Mere nekompaktnosti i primene4IB453006
2.M460Matematička logika4IB453006
Predmeti izbornog bloka PPP:
1.0-01-1Psihologija dece i adolescenata4IB151502
2.0-02-1Didaktičke inovacije4IB151502
Studenti nisu u obavezi da polažu izborni predmet PPP kako bi stekli odgovarajuću diplomu. Napominjemo da je važećim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (član 142.), za rad nastavnika u osnovnim i srednjim školama, između ostalog, predviđeno prethodno ostvariti najmanje po 6 (šest) ESPB bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina. Stoga uprava Fakulteta preporučuje svim studentima koji do sada nisu ostvarili dovoljan broj ESPB bodova iz oblasti psihologije i pedagogije, da odslušaju i polože predmete izborne grupe PPP.
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok