JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

25.01.2024.

u 10:00h

30.01.2024.

u 10:00h

Кatarina Milenković
9
00.ENGB1 Engleski jezik B1

25.01.2024.

u 10:00h

30.01.2024.

u 10:00h

0
00.PED Pedagogija

08.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
19
00.PSI Psihologija

09.02.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
10
OB.OB11O Hemija

25.01.2024.

u 12:00h

26.01.2024.

u 13:00h

Dragan Đorđević
Snežana Jevtović
28
OB.OB12O Fizika za biologe

08.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 12:00h

Dragoljub Dimitrijević
30
OB.OB13O Morfologija i anatomija biljaka

26.01.2024.

u 10:00h

29.01.2024.

u 09:00h

Marina Jušković
23
OB.OB14O Zoologija beskičmenjaka 1

01.02.2024.

u 12:00h

06.02.2024.

u 10:00h

Marijana Ilić Milošević
27
OB.OB151 Istorija i filozofija biologije

05.02.2024.

u 11:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
Nataša Joković
17
OB.OB21O Biologija ćelije

22.01.2024.

u 10:00h

22.01.2024.

u 11:00h

Perica Vasiljević
2
OB.OB22O Zoologija beskičmenjaka 2

07.02.2024.

u 12:00h

08.02.2024.

u 12:00h

Vladimir Žikić
17
OB.OB242 Matematika u biologiji

07.02.2024.

u 09:00h

0
OB.OB243 Osnovi astrobiologije

09.02.2024.

u 12:00h

0
OB.OB31O Mikrobiologija

05.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
28
OB.OB32O Anatomija i morfologija hordata

08.02.2024.

u 09:00h

09.02.2024.

u 09:00h

Dragana Stojadinović
19
OB.OB33O Biohemija

02.02.2024.

u 13:00h

07.02.2024.

u 11:00h

Nataša Joković
17
OB.OB34O Razviće životinja

01.02.2024.

u 10:00h

12.02.2024.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
15
OB.OB351 Istorijska geologija

02.02.2024.

u 12:00h

Ljupko Rundić
1
OB.OB41O Sistematika i filogenija biljaka

30.01.2024.

u 10:00h

01.02.2024.

u 12:00h

Bojan Zlatković
3
OB.OB42O Sistematika i filogenija hordata

12.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 12:00h

Saša Stanković
12
OB.OB43O Molekularna biologija

08.02.2024.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
2
OB.OB44O Opšta ekologija

24.01.2024.

u 12:00h

25.01.2024.

u 10:30h

Slaviša Stamenković
1
OB.OB461 Principi laboratorijskog rada u biologiji

31.01.2024.

u 10:00h

31.01.2024.

u 11:00h

Dragana Stojičić
1
OB.OB462 Parazitologija

01.02.2024.

u 12:00h

06.02.2024.

u 10:00h

0
OB.OB51O Principi genetike

09.02.2024.

u 09:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
10
OB.OB52O Fiziologija biljaka

31.01.2024.

u 10:00h

31.01.2024.

u 11:00h

Dragana Stojičić
17
OB.OB53O Fiziologija 1

01.02.2024.

u 10:00h

13.02.2024.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
6
OB.OB54O Statistika u biologiji

07.02.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
8
OB.OB551 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

08.02.2024.

u 10:00h

0
OB.OB61O Biogeografija

12.02.2024.

u 10:00h

13.02.2024.

u 12:00h

0
OB.OB64O Organska evolucija

09.02.2024.

u 10:00h

13.02.2024.

u 13:00h

0
OB.OB651 Metodika nastave biologije

25.01.2024.

u 10:00h

0
OB.OB66O Тerenska istraživanja u biologiji 2

09.02.2024.

u 12:00h

0