JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

17.06.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
Op-5 Numeričke metode u fizici

03.06.2024.

u 10:00h

18.06.2024.

u 10:00h

Dejan Aleksić
0
Pr-01 Fizička elektronika

06.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 12:00h

Biljana Samardžić
0
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

12.06.2024.

u 10:00h

17.06.2024.

u 10:00h

Ivan Mančev
0
Pr-12 Metodika nastave fizike

06.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

06.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 10:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-16 Fizika u školi

18.06.2024.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-18 Osnove astrofizike

13.06.2024.

u 10:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Milan Milošević
0
Pr-19 Fizika lasera

06.06.2024.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

13.06.2024.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
Pr-21 Školska praksa

12.06.2024.

u 12:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-8 Кvantna mehanika

10.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 10:00h

Nenad Milojević
0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

03.06.2024.

u 10:00h

18.06.2024.

u 10:00h

Milan Milošević
0
F-209 Fizika čvrstog stanja

05.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
F-209 Fizika čvrstog stanja

05.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 10:00h

Jelena Delibašić
0
F-214 Elektronika

04.06.2024.

u 10:00h

0
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

07.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Vidosav Marković
0
F-217 Fizika materijala

11.06.2024.

u 12:00h

Ljiljana Кostić
0
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

03.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 10:00h

Vidosav Marković
0
F-246 Optoelektronika

06.06.2024.

u 10:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Biljana Samardžić
0