DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

23.12.2019.

u 09:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
Pr-12 Metodika nastave fizike

26.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-13 Statistička fizika

26.11.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Ana Mančić
0
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka

24.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
Pr-18 Osnove astrofizike

27.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
Pr-19 Fizika lasera

24.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

23.12.2019.

u 09:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
Pr-21 Školska praksa

27.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
F-214 Elektronika

24.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Dejan Aleksić
1
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

26.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Vidosav Marković
1
F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova

27.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Saša Gocić
0
F-217 Fizika materijala

23.12.2019.

u 09:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
2
F-240 Fizika senzora i pretvarača

25.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-245 Fizika i tehnika vakuuma

25.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-246 Optoelektronika

26.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-247 Sistemi za akviziciju podataka

25.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0