SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
2
Pr-01 Fizička elektronika

05.09.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

27.08.2019.

u 09:00h

27.08.2019.

u 09:00h

Ivan Mančev
3
Pr-05 Fizika elementarnih čestica

02.09.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Goran Đorđević
4
Pr-10 Radijaciona fizika

29.08.2019.

u 09:00h

29.08.2019.

u 09:00h

Vesna Manić
0
Pr-11 Elektrodinamika

04.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-12 Metodika nastave fizike

05.09.2019.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-13 Statistička fizika

28.08.2019.

u 09:00h

28.08.2019.

u 09:00h

Ana Mančić
0
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

27.08.2019.

u 09:00h

27.08.2019.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-15 Nastavna sredstva fizike

27.08.2019.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
1
Pr-16 Fizika u školi

29.08.2019.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka

02.09.2019.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
Pr-18 Osnove astrofizike

02.09.2019.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
Pr-19 Fizika lasera

06.09.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

09.09.2019.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
Pr-21 Školska praksa

04.09.2019.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-6 Тeorijska mehanika

26.08.2019.

u 09:00h

26.08.2019.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
Pr-7 Pedagogija

02.09.2019.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
Pr-8 Кvantna mehanika

29.08.2019.

u 09:00h

29.08.2019.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

28.08.2019.

u 09:00h

28.08.2019.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Sirpr Studijski istraživački rad

28.08.2019.

u 10:00h

Vesna Manić
1
F-209 Fizika čvrstog stanja

30.08.2019.

u 09:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
F-210 Osnove fizike plazme

26.08.2019.

u 09:00h

26.08.2019.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
2
F-212 Fizička i tehnička merenja

06.09.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

30.08.2019.

u 09:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-214 Elektronika

03.09.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Dejan Aleksić
2
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

10.09.2019.

u 09:00h

Vidosav Marković
2
F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova

09.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Saša Gocić
2
F-217 Fizika materijala

28.08.2019.

u 09:00h

28.08.2019.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-239 Osnove energetike

26.08.2019.

u 09:00h

26.08.2019.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-240 Fizika senzora i pretvarača

04.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-241 Automatsko upravljanje

03.09.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

03.09.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-243 Primena plazme u nanotehnologijama

10.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Saša Gocić
0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

10.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-245 Fizika i tehnika vakuuma

27.08.2019.

u 09:00h

27.08.2019.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-246 Optoelektronika

03.09.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-247 Sistemi za akviziciju podataka

05.09.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0