SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

23.08.2023.

u 12:00h

23.08.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
Op-5 Numeričke metode u fizici

23.08.2023.

u 10:00h

Dejan Aleksić
0
Pr-01 Fizička elektronika

21.08.2023.

u 10:00h

26.08.2023.

u 10:00h

Biljana Samardžić
0
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

30.08.2023.

u 10:00h

02.09.2023.

u 10:00h

Ivan Mančev
0
Pr-12 Metodika nastave fizike

31.08.2023.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-16 Fizika u školi

01.09.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-18 Osnove astrofizike

28.08.2023.

u 10:00h

Milan Milošević
0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

01.09.2023.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
Pr-21 Školska praksa

23.08.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-8 Кvantna mehanika

21.08.2023.

u 10:00h

24.08.2023.

u 10:00h

Nenad Milojević
0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

23.08.2023.

u 10:00h

Milan Milošević
0
F-209 Fizika čvrstog stanja

21.08.2023.

u 09:00h

31.08.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
F-209 Fizika čvrstog stanja

21.08.2023.

u 09:00h

31.08.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
F-210 Osnove fizike plazme

01.09.2023.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-214 Elektronika

22.08.2023.

u 10:00h

Dejan Aleksić
0
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

30.08.2023.

u 10:00h

Vidosav Marković
0
F-217 Fizika materijala

28.08.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
1
F-244 Nuklearna medicinska fizika

25.08.2023.

u 10:00h

28.08.2023.

u 16:00h

Vesna Manić
0