JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Op-5 Numeričke metode u fizici

21.06.2022.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Pr-01 Fizička elektronika

10.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

21.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-05 Fizika elementarnih čestica

17.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-10 Radijaciona fizika

08.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-11 Elektrodinamika

08.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-12 Metodika nastave fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-13 Statistička fizika

15.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

13.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-15 Nastavna sredstva fizike

21.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-16 Fizika u školi

10.06.2022.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka

16.06.2022.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
Pr-18 Osnove astrofizike

10.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-19 Fizika lasera

10.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-21 Školska praksa

14.06.2022.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-6 Тeorijska mehanika

13.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-8 Кvantna mehanika

16.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

21.06.2022.

u 09:00h

Milan Milošević
0
F-209 Fizika čvrstog stanja

10.06.2022.

u 09:00h

0
F-209 Fizika čvrstog stanja

10.06.2022.

u 09:00h

0
F-210 Osnove fizike plazme

09.06.2022.

u 09:00h

0
F-212 Fizička i tehnička merenja

17.06.2022.

u 09:00h

0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

09.06.2022.

u 09:00h

0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

09.06.2022.

u 09:00h

0
F-214 Elektronika

20.06.2022.

u 09:00h

0
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova

13.06.2022.

u 09:00h

0
F-217 Fizika materijala

21.06.2022.

u 09:00h

0
F-239 Osnove energetike

21.06.2022.

u 09:00h

0
F-240 Fizika senzora i pretvarača

08.06.2022.

u 09:00h

0
F-241 Automatsko upravljanje

22.06.2022.

u 09:00h

0
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

23.06.2022.

u 09:00h

0
F-243 Primena plazme u nanotehnologijama

23.06.2022.

u 09:00h

0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

13.06.2022.

u 09:00h

0
F-245 Fizika i tehnika vakuuma

20.06.2022.

u 09:00h

0
F-246 Optoelektronika

14.06.2022.

u 09:00h

0
F-247 Sistemi za akviziciju podataka

22.06.2022.

u 09:00h

0