APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Pr-05 Fizika elementarnih čestica

10.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
Pr-10 Radijaciona fizika

10.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
Pr-11 Elektrodinamika

08.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

06.04.2020.

u 09:00h

06.04.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
Pr-15 Nastavna sredstva fizike

09.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
Pr-16 Fizika u školi

06.04.2020.

u 09:00h

06.04.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
Pr-6 Тeorijska mehanika

06.04.2020.

u 09:00h

06.04.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
Pr-7 Pedagogija

07.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
Pr-8 Кvantna mehanika

10.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

07.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
F-209 Fizika čvrstog stanja

07.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-210 Osnove fizike plazme

09.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-212 Fizička i tehnička merenja

08.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

06.04.2020.

u 09:00h

06.04.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-239 Osnove energetike

09.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-241 Automatsko upravljanje

08.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

09.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-243 Primena plazme u nanotehnologijama

10.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

07.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0