APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Op-5 Numeričke metode u fizici

05.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-01 Fizička elektronika

06.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-05 Fizika elementarnih čestica

07.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-10 Radijaciona fizika

07.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-11 Elektrodinamika

04.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

03.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-15 Nastavna sredstva fizike

06.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-16 Fizika u školi

03.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-6 Тeorijska mehanika

03.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-7 Pedagogija

04.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-8 Кvantna mehanika

07.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

05.04.2023.

u 09:00h

0
F-209 Fizika čvrstog stanja

05.04.2023.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
F-209 Fizika čvrstog stanja

05.04.2023.

u 09:00h

0
F-210 Osnove fizike plazme

06.04.2023.

u 09:00h

0
F-212 Fizička i tehnička merenja

05.04.2023.

u 09:00h

0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

03.04.2023.

u 09:00h

0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

03.04.2023.

u 09:00h

0
F-214 Elektronika

06.04.2023.

u 09:00h

0
F-239 Osnove energetike

06.04.2023.

u 09:00h

0
F-241 Automatsko upravljanje

04.04.2023.

u 09:00h

0
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

06.04.2023.

u 09:00h

0
F-243 Primena plazme u nanotehnologijama

07.04.2023.

u 09:00h

0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

05.04.2023.

u 09:00h

0
F-246 Optoelektronika

06.04.2023.

u 09:00h

0