JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Fizika-informatika

Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-01 Strukture podataka i algoritmi

18.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

0
I-02 Baze podataka

17.02.2020.

u 09:00h

17.02.2020.

u 09:00h

0
F-218 Odabrana poglavlja teorijske fizike

17.02.2020.

u 09:00h

17.02.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
F-219 Numeričke metode u fizici

19.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
F-220 Odabrana poglavlja eksperimentalne fizike

18.02.2020.

u 09:00h

18.02.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-248 Programski paketi u fizici

20.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Milan Milošević
0
Fi-01 Elektronika

21.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Fi-12 Metodika rešavanja računskih zadataka

20.02.2020.

u 09:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
Fi-4 Fizička i tehnička merenja

21.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

0
Fi-8 Osnovi astrofizike

21.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Dragan Gajić
0