JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Fizika-informatika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
F-219 Numeričke metode u fizici

03.06.2024.

u 10:00h

18.06.2024.

u 10:00h

Dejan Aleksić
0
F-221 Uvod u nelinearnu dinamiku

12.06.2024.

u 10:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Ana Mančić
0
F-248 Кvantna mehanika

10.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 10:00h

Nenad Milojević
0
F-249 Кvantna informatika

03.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 10:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0
Fi-01 Elektronika

04.06.2024.

u 10:00h

0
Fi-10 Metodika nastave fizike

06.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
0
Fi-11 Savremene metode eksperimentalne fizike

07.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Vidosav Marković
0
Fi-13 Atomska i molekularna fizika

12.06.2024.

u 10:00h

17.06.2024.

u 10:00h

0
Fi-17 Тeorija polja

07.06.2024.

u 10:00h

18.06.2024.

u 10:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
Fi-19 Fizika u školi

18.06.2024.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
0
Fi-20 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

06.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 10:00h

Vladan Pavlović
0
Fi-22 Školska praksa

12.06.2024.

u 12:00h

Ljiljana Кostić
0
Fi-23 Istorija i filozofija fizike

13.06.2024.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
Fi-6 Fizika čvrstog stanja

05.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
Fi-8 Osnovi astrofizike

13.06.2024.

u 10:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Dragan Gajić
0