JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

05.07.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
BIOI12 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

08.07.2022.

u 13:00h

Milan Milošević
1
G135 Pedagogija

28.06.2022.

u 09:00h

0
IF-01 Osnove računarstva

27.06.2022.

u 09:00h

08.07.2022.

u 14:00h

Marko Petković
2
IF-02 Uvod u objektno orijentisano programiranje

08.07.2022.

u 09:00h

0
M-01 Matematika 1

30.06.2022.

u 09:00h

28.07.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
5
M-02 Matematika 2

27.06.2022.

u 09:00h

05.07.2022.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
Jovana Milenković
1
M-03 Matematika 3

29.06.2022.

u 09:00h

29.06.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
1
M-04 Matematika 4

27.06.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
4
O-04 Engleski jezik 1

28.06.2022.

u 13:00h

0
O-05 Engleski jezik

28.06.2022.

u 13:00h

Кatarina Milenković
1
O-05 Engleski jezik 2

28.06.2022.

u 13:00h

0
F-101 Mehanika

01.07.2022.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

29.06.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

01.07.2022.

u 09:00h

Suzana Stamenković
2
F-104 Elektromagnetizam

30.06.2022.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
11
F-105 Programiranje u fizici

06.07.2022.

u 09:00h

0
F-105 Osnove matematičke fizike

05.07.2022.

u 09:00h

Goran Đorđević
3
F-106 Optika

01.07.2022.

u 09:00h

Saša Gocić
3
F-107 Osnove teorijske mehanike

28.06.2022.

u 09:00h

Ana Mančić
3
F-108 Matematička fizika

01.07.2022.

u 09:00h

Ivan Mančev
5
F-109 Osnove statističke fizike

28.06.2022.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
1
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

01.07.2022.

u 09:00h

Ivan Mančev
5
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

01.07.2022.

u 09:00h

Vidosav Marković
3
F-112 Osnove elektrodinamike

29.06.2022.

u 09:00h

29.06.2000.

u 07:00h

Ljiljana Stevanović
4
F-113 Osnove kvantne mehanike

27.06.2022.

u 09:00h

Nenad Milojević
1
F-114 Osnove fizike čvrstog stanja

29.06.2022.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
F-115 Nuklearna fizika

04.07.2022.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
3
F-116 Laboratorijski praktikum 1

29.06.2022.

u 09:00h

0
F-117 Laboratorijski praktikum 2

30.06.2022.

u 09:00h

0
F-118 Laboratorijski praktikum 3

30.06.2022.

u 09:00h

0
F-119 Laboratorijski praktikum 4

07.07.2022.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

30.06.2022.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

30.06.2022.

u 09:00h

0
F-122 Uvod u kosmologiju

06.07.2022.

u 09:00h

Goran Đorđević
2
F-123 Fizika životne sredine

06.07.2022.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
1
F-124 Specijalna teorija relativnosti

30.06.2022.

u 09:00h

0
F-125 Fizički izvori štetnosti

30.06.2022.

u 09:00h

0
F-126 Osnove biofizike

06.07.2022.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
1