SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

29.08.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
G135 Pedagogija

30.08.2022.

u 09:00h

0
IF-01 Osnove računarstva

26.08.2022.

u 09:00h

02.09.2022.

u 14:00h

Marko Petković
4
M-01 Matematika 1

22.08.2022.

u 09:00h

25.08.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
2
M-02 Matematika 2

23.08.2022.

u 09:00h

01.09.2022.

u 09:00h

Jovana Milenković
2
M-03 Matematika 3

26.08.2022.

u 09:00h

02.09.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
1
M-04 Matematika 4

24.08.2022.

u 09:00h

30.08.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
1
O-04 Engleski jezik 1

01.09.2022.

u 13:00h

01.09.2022.

u 13:00h

0
O-05 Engleski jezik

01.09.2022.

u 13:00h

01.09.2022.

u 13:00h

Кatarina Milenković
1
O-05 Engleski jezik 2

01.09.2022.

u 13:00h

01.09.2022.

u 13:00h

0
F-101 Mehanika

24.08.2022.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

26.08.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

29.08.2022.

u 09:00h

Suzana Stamenković
1
F-104 Elektromagnetizam

29.08.2022.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
7
F-105 Programiranje u fizici

30.08.2022.

u 09:00h

Dejan Aleksić
2
F-105 Osnove matematičke fizike

24.08.2022.

u 09:00h

Goran Đorđević
6
F-106 Optika

25.08.2022.

u 09:00h

Saša Gocić
4
F-107 Osnove teorijske mehanike

31.08.2022.

u 09:00h

Ana Mančić
6
F-108 Matematička fizika

23.08.2022.

u 09:00h

Ivan Mančev
3
F-109 Osnove statističke fizike

31.08.2022.

u 09:00h

0
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

23.08.2022.

u 09:00h

Ivan Mančev
1
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

02.09.2022.

u 09:00h

Vidosav Marković
1
F-112 Osnove elektrodinamike

29.08.2022.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
1
F-113 Osnove kvantne mehanike

22.08.2022.

u 09:00h

30.08.2022.

u 07:00h

Nenad Milojević
2
F-114 Osnove fizike čvrstog stanja

26.08.2022.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
3
F-115 Nuklearna fizika

25.08.2022.

u 09:00h

25.08.2022.

u 07:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
1
F-116 Laboratorijski praktikum 1

30.08.2022.

u 09:00h

0
F-117 Laboratorijski praktikum 2

25.08.2022.

u 09:00h

0
F-118 Laboratorijski praktikum 3

24.08.2022.

u 09:00h

0
F-119 Laboratorijski praktikum 4

22.08.2022.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

24.08.2022.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

01.09.2022.

u 09:00h

0
F-122 Uvod u kosmologiju

26.08.2022.

u 14:00h

0
F-123 Fizika životne sredine

30.08.2022.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
1
F-124 Specijalna teorija relativnosti

24.08.2022.

u 09:00h

24.08.2022.

u 07:00h

Dragoljub Dimitrijević
1
F-125 Fizički izvori štetnosti

01.09.2022.

u 09:00h

0
F-126 Osnove biofizike

30.08.2022.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
2