APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Eksperimentalna i primenjena fizika

Januarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA01 Nuklearna fizika

07.04.2023.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
1
10.FMA02 Fizička elektronika

06.04.2023.

u 09:00h

0
00.PEDMAS Pedagogija

04.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA11 Elektronika

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA12 Fizika čvrstog stanja

05.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA26 Кvantna mehanika

07.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

03.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA29 Nastavna sredstva fizike 1

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

05.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA36 Plazmene i laserske tehnologije

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA34 Osnove energetike

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA04 Osnove fizike plazme

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA19 Fizika površina i tankih slojeva

03.04.2023.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
1
10.FMA21 Fizika u školi 1

03.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA21 Fizika u školi 1

03.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA30 Nastavna sredstva fizike 2

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA31 Nuklearna medicinska fizika

05.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA33 Optoelektronika

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA38 Primena plazme u industriji i biomedicini

06.04.2023.

u 09:00h

0
10.FMA39 Radijaciona fizika

07.04.2023.

u 09:00h

0