JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Eksperimentalna i primenjena fizika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA01 Nuklearna fizika

01.07.2024.

u 09:00h

09.07.2024.

u 10:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0
10.FMA02 Fizička elektronika

26.06.2024.

u 10:00h

03.07.2024.

u 12:00h

Biljana Samardžić
0
10.FMA15 Fizika jonizovanih gasova

04.07.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 12:00h

Saša Gocić
0
10.FMA40 Savremene metode eksperimentalne fizike

27.06.2024.

u 09:00h

04.07.2024.

u 10:00h

Vidosav Marković
0
00.PSIMAS Psihologija

27.06.2024.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

03.07.2024.

u 10:00h

12.07.2024.

u 10:00h

Ivan Mančev
0
10.FMA10 Astrofizika

08.07.2024.

u 10:00h

08.07.2024.

u 13:00h

Milan Milošević
0
10.FMA11 Elektronika

26.06.2024.

u 09:00h

01.07.2024.

u 12:00h

Dejan Aleksić
0
10.FMA12 Fizika čvrstog stanja

27.06.2024.

u 10:00h

02.07.2024.

u 10:00h

Jelena Delibašić
0
10.FMA17 Fizika lasera

08.07.2024.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
10.FMA23 Fizika životne sredine

08.07.2024.

u 09:00h

10.07.2024.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

08.07.2024.

u 12:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FMA26 Кvantna mehanika

28.06.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 10:00h

Nenad Milojević
0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

05.07.2024.

u 10:00h

08.07.2024.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

01.07.2024.

u 12:00h

12.07.2024.

u 10:00h

Ljiljana Stevanović
0
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

01.07.2024.

u 10:00h

08.07.2024.

u 12:00h

Milan Milošević
0
10.FMA36 Plazmene i laserske tehnologije

28.06.2024.

u 10:00h

08.07.2024.

u 12:00h

Vidosav Marković
0
10.FMA04 Osnove fizike plazme

26.06.2024.

u 10:00h

03.07.2024.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FMA05 Stručna praksa

12.07.2024.

u 10:00h

0
10.FMA06 Studijsko istraživački rad

12.07.2024.

u 10:00h

0
10.FMA18 Fizika materijala

02.07.2024.

u 12:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA21 Fizika u školi 1

09.07.2024.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA21 Fizika u školi 1

09.07.2024.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA30 Nastavna sredstva fizike 2

27.06.2024.

u 09:00h

02.07.2024.

u 10:00h

Lazar Radenković
0
10.FMA31 Nuklearna medicinska fizika

01.07.2024.

u 09:00h

0
10.FMA33 Optoelektronika

27.06.2024.

u 10:00h

04.07.2024.

u 10:00h

Biljana Samardžić
0
10.FMA35 Osnove fizike elementarnih čestica

27.06.2024.

u 10:00h

11.07.2024.

u 10:00h

Goran Đorđević
0
10.FMA43 Školska praksa

03.07.2024.

u 12:00h

Ljiljana Кostić
0