ŠifraNaziv predmetaSSPČasovi aktivne nastaveESPB
PVDON
PRVA GODINA
1.Pr-01Fizička elektronikaIO3126
2.F-212Fizička i tehnička merenjaIO2126
3.F-209Fizika čvrstog stanjaIO2126
4. Predmet izbornog bloka 1IIB   6
5. Predmet izbornog bloka  2IIB   6
6.Pr-02Atomska i molekularna fizikaIIO2206
7.F-214ElektronikaIIO2126
8.F-215Savremene metode eksperimentalne fizikeIIO2026
9.F-216Osnove fizike jonizovanih gasovaIIO2026
10. Predmet izbornog bloka 3IIIB   6
DRUGA GODINA
11.F-213Fizika površina i tankih slojevaIIIO2026
12.F-210Osnove fizike plazmeIIIO2206
13.Pr-05Fizika elementarnih česticaIIIO2206
14. Predmet izbornog bloka 4IIIIB   6
15. Predmet izbornog bloka 5IIIIB   6
16.F-217Fizika materijalaIVO2026
17. Predmet izbornog bloka 6IVIB   6
18. Predmet izbornog bloka 7IVIB   6
19.SirprStudijski istraživački radIVO00104
20.ZRprDiplomski radIVO0008
Ukupno ESPB bodova120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornih blokova:
1.F-239Osnove energetike1IB2106
2.Pr-6Teorijska mehanika1IB2206
3.Pr-7Pedagogija1IB3006
4.Pr-8Kvantna mehanika1IB2206
5.Pr-9Numeričke metode u fizici1IB2206
6.Pr-10Radijaciona fizika1IB2116
7.Pr-11Elektrodinamika1IB2206
8.Pr-12Metodika nastave fizike2IB2006
9.F-240Fizika senzora i pretvarača2IB2116
10.Pr-13Statistička fizika2IB2206
11.Pr-14Modelovanje i simulacija fizičkih sistema3IB2206
12.F-241Automatsko upravlјanje3IB2026
13.Pr-15Nastavna sredstva fizike3IB2026
14.F-242Plazmene i laserske tehnologije3IB2026
15.F-243Primena plazme u nanotehnologijama3IB2116
16.F-244Nuklearna medicinska fizika3IB2016
17.Pr-16Fizika u školi3IB2206
18.F-245Fizika i tehnika vakuuma4IB2206
19.F-246Optoelektronika4IB2116
20.Pr-17Metodika rešavanja računskih zadataka4IB2006
21.Pr-18Osnove astrofizike4IB2006
22.Pr-19Fizika lasera4IB2026
23.F-247Sistemi za akviziciju podataka4IB2026
24.Pr-20Istorija i filozofija fizike4IB2006
25.Pr-21Školska praksa4IB1026
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok