Šifra Naziv predmeta S SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. Pr-01 Fizička elektronika I O 3 1 2 6
2. F-212 Fizička i tehnička merenja I O 2 1 2 6
3. F-209 Fizika čvrstog stanja I O 2 1 2 6
4. Predmet izbornog bloka 1 I IB 6
5. Predmet izbornog bloka  2 I IB 6
6. Pr-02 Atomska i molekularna fizika II O 2 2 0 6
7. F-214 Elektronika II O 2 1 2 6
8. F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike II O 2 0 2 6
9. F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova II O 2 0 2 6
10. Predmet izbornog bloka 3 II IB 6
DRUGA GODINA
11. F-213 Fizika površina i tankih slojeva III O 2 0 2 6
12. F-210 Osnove fizike plazme III O 2 2 0 6
13. Pr-05 Fizika elementarnih čestica III O 2 2 0 6
14. Predmet izbornog bloka 4 III IB 6
15. Predmet izbornog bloka 5 III IB 6
16. F-217 Fizika materijala IV O 2 0 2 6
17. Predmet izbornog bloka 6 IV IB 6
18. Predmet izbornog bloka 7 IV IB 6
19. Sirpr Studijski istraživački rad IV O 0 0 10 4
20. ZRpr Diplomski rad IV O 0 0 0 8
Ukupno ESPB bodova 120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornih blokova:
1. F-239 Osnove energetike 1 IB 2 1 0 6
2. Pr-6 Teorijska mehanika 1 IB 2 2 0 6
3. Pr-7 Pedagogija 1 IB 3 0 0 6
4. Pr-8 Kvantna mehanika 1 IB 2 2 0 6
5. Pr-9 Numeričke metode u fizici 1 IB 2 2 0 6
6. Pr-10 Radijaciona fizika 1 IB 2 1 1 6
7. Pr-11 Elektrodinamika 1 IB 2 2 0 6
8. Pr-12 Metodika nastave fizike 2 IB 2 0 0 6
9. F-240 Fizika senzora i pretvarača 2 IB 2 1 1 6
10. Pr-13 Statistička fizika 2 IB 2 2 0 6
11. Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema 3 IB 2 2 0 6
12. F-241 Automatsko upravlјanje 3 IB 2 0 2 6
13. Pr-15 Nastavna sredstva fizike 3 IB 2 0 2 6
14. F-242 Plazmene i laserske tehnologije 3 IB 2 0 2 6
15. F-243 Primena plazme u nanotehnologijama 3 IB 2 1 1 6
16. F-244 Nuklearna medicinska fizika 3 IB 2 0 1 6
17. Pr-16 Fizika u školi 3 IB 2 2 0 6
18. F-245 Fizika i tehnika vakuuma 4 IB 2 2 0 6
19. F-246 Optoelektronika 4 IB 2 1 1 6
20. Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka 4 IB 2 0 0 6
21. Pr-18 Osnove astrofizike 4 IB 2 0 0 6
22. Pr-19 Fizika lasera 4 IB 2 0 2 6
23. F-247 Sistemi za akviziciju podataka 4 IB 2 0 2 6
24. Pr-20 Istorija i filozofija fizike 4 IB 2 0 0 6
25. Pr-21 Školska praksa 4 IB 1 0 2 6
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok