JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

05.02.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
1
G101 Uvod u geografiju

27.01.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
36
G102 Matematička geografija

03.02.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
37
G103 Geologija sa petrografijom

07.02.2020.

u 11:00h

Nevenka Đerić
39
G104 Nacionalna ekonomija

04.02.2020.

u 13:00h

Jelena Petrović
40
G105 Кartografija

05.02.2020.

u 10:30h

Ivan Filipović
5
G106 Geološki resursi

07.02.2020.

u 11:00h

Nevenka Đerić
4
G107 Informatika

23.01.2020.

u 09:00h

26.01.2020.

u 09:00h

27.01.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
2
G108 Engleski jezik

24.01.2020.

u 17:00h

Nikola Тatar
1
G109 Кlimatologija

06.02.2020.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
28
G110 Biogeografija

05.02.2020.

u 10:30h

Ranko Dragović
19
G111 Geografija stanovništva

05.02.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
21
G112 Geografija zemljišta

11.02.2020.

u 08:00h

Mrđan Đokić
38
G113 Hidrologija

03.02.2020.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
21
G114 Geomorfologija

14.02.2020.

u 08:00h

Mrđan Đokić
12
G115 Geografija naselja

03.02.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
7
G116 Metodika nastave geografije

05.02.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
18
G117 Industrijska gegorafija

10.02.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
25
G118 Geografija Srbije I

05.02.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
3
G119 Regionalna geografija I

03.02.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
9
G120 Тuristička geografija

14.02.2020.

u 10:00h

Marija Bratić
26
G121 Regionalna geografija II

05.02.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
4
G122 Geografija Srbije II

03.02.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
2
G123 Metodika praktične nastave geografije

05.02.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
5
G124 Agrarna geografija

03.02.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
2
G131 Geometrija

04.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
15
G132 Poslovna matematika

04.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Marija Кrstić
13
G134 Francuski jezik

30.01.2020.

u 09:00h

Selena Stanković
2
G135 Pedagogija

04.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
36
G136 Geografija lokalne sredine

05.02.2020.

u 10:30h

Тatjana Đekić
7
G138 Geohemija

27.01.2020.

u 10:00h

0
G139 Nacionalna hidrologija

03.02.2020.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
5
G140 Nacionalna istorija

04.02.2020.

u 15:00h

Miloš Đorđević
24
G142 Кulturno-istorijske osnove turizma

04.02.2020.

u 15:00h

Miloš Đorđević
1
G143 Nacionalna klimatologija

06.02.2020.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
0