APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G101 Uvod u geografiju

04.06.2020.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
19
G102 Matematička geografija

08.06.2020.

u 11:00h

Ivan Filipović
8
G103 Geologija sa petrografijom

05.06.2020.

u 11:00h

Nevenka Đerić
19
G104 Nacionalna ekonomija

02.06.2020.

u 15:30h

Jelena Petrović
9
G109 Кlimatologija

09.04.2020.

u 16:00h

04.06.2020.

u 09:00h

Nataša Martić-Bursać
27
G110 Biogeografija

08.04.2020.

u 10:30h

10.06.2020.

u 11:00h

Ranko Dragović
27
G111 Geografija stanovništva

08.04.2020.

u 12:00h

08.06.2020.

u 14:30h

Selim Šaćirović
13
G112 Geografija zemljišta

02.06.2020.

u 08:00h

Mrđan Đokić
28
G116 Metodika nastave geografije

08.04.2020.

u 09:30h

10.06.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
25
G117 Industrijska gegorafija

06.04.2020.

u 09:00h

04.06.2020.

u 11:00h

Ninoslav Golubović
18
G118 Geografija Srbije I

09.04.2020.

u 10:00h

01.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
10
G119 Regionalna geografija I

06.04.2020.

u 10:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
10
G120 Тuristička geografija

10.04.2020.

u 10:00h

02.06.2020.

u 11:30h

Marija Bratić
19
G131 Geometrija

09.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
3
G132 Poslovna matematika

01.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
3
G135 Pedagogija

09.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
4
G136 Geografija lokalne sredine

08.04.2020.

u 11:00h

03.06.2020.

u 12:00h

Тatjana Đekić
2
G139 Nacionalna hidrologija

06.04.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 08:00h

Ljiljana Stričević
2
G140 Nacionalna istorija

03.06.2020.

u 11:00h

Miloš Đorđević
5