OKTOBAR II ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Decembarski 2023/2024Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

26.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
1
20.GOBIOG Biogeografija

04.10.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
3
20.GOGEOL Geologija sa paleogeografijom

06.10.2023.

u 13:00h

0
20.GOGIS Geografski informacioni sistemi

26.09.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
1
20.GOGNAS Geografija naselja

26.09.2023.

u 08:00h

0
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

29.09.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
9
20.GOZAŠТ Zaštita životne sredine

25.09.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
20.GOINFO Informatika

29.09.2023.

u 14:00h

02.10.2023.

u 14:00h

0
20.GOКARТ Кartografija

02.10.2023.

u 14:00h

Ivan Filipović
1
20.GOКLIM Кlimatologija

25.09.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
3
20.GOКULТ Кulturno-istorijske osnove turizma

28.09.2023.

u 11:00h

Miloš Đorđević
2
20.GOMAТE Matematička geografija

02.10.2023.

u 11:00h

0
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

04.10.2023.

u 09:30h

0
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

04.10.2023.

u 09:30h

0
20.GONASL Geonasleđe Srbije

06.10.2023.

u 13:00h

0
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

03.10.2022.

u 09:00h

0
20.GOPARК Nacionalni parkovi sveta

06.10.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
1
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

28.09.2023.

u 08:00h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
3
20.GOREG1 Regionalna geografija 1

03.10.2023.

u 09:00h

0
20.GOREG2 Regionalna geografija 2

04.10.2023.

u 09:00h

0
20.GOSТAТ Uvod u statistiku

26.09.2023.

u 09:00h

03.10.2023.

u 09:00h

Maja Obradović
2
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

29.09.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
5
20.GOТRN1 Тerenska nastava 1

28.09.2023.

u 07:00h

Milan Đorđević
7
20.GOТURG Тuristička geografija

26.09.2023.

u 10:00h

0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

25.09.2023.

u 08:00h

0
20.GOHIDR Hidrologija

27.09.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
8
20.GOCIVI Geografija civilizacija

25.09.2023.

u 10:30h

Selim Šaćirović
2
20.GOŠКOL Školska praksa

04.10.2023.

u 09:30h

0