JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.PSIMAS Psihologija

06.02.2023.

u 12:00h

06.02.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
3
M2.M1101 Тeorija verovatnoća

14.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
2
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

10.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M2.M1106 Matematička statistika

06.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 16:00h

Maja Obradović
2
M2.M1114 Mera i integracija

03.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M2.M1119 Stohastički procesi

14.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M2.M1124 Тeorija igara

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 09:00h

Dušan Đorđević
0
M2.M1202 Multivarijaciona analiza

13.02.2023.

u 09:00h

22.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
3
M2.M1204 Finansijska matematika

08.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M2.M1205 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

18.02.2023.

u 09:00h

23.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
2
M2.M1207 Analiza vremenskih nizova

08.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 10:15h

Miroslav Ristić
0
M2.M1208 Aktuarska matematika

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1209 Parcijalne diferencijalne jednačine

17.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M2.M1211 Regresiona analiza

06.02.2023.

u 09:00h

22.02.2023.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
M2.M1212 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

01.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
3
M2.M1213 Statistički softver

06.02.2023.

u 09:00h

17.02.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M2.M1214 Objektno orijentisano programiranje

02.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
1
M2.M1215 Finansijsko modeliranje 1

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
1
M2.M1216 Тeorija masovnog opsluživanja

01.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M2.M1217 Numerička optimizacija

03.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 09:00h

0
M2.M1218 Тeorija rizika

30.01.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M2.M1219 Тeorija odlučivanja

02.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
3
M2.M1220 Ekonometrija

03.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
3
M2.M1222 Finansijsko modeliranje 2

01.02.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M2.M1223 Statistička kontrola kvaliteta

02.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0