APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IO-11 Uvod u programiranje

10.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
2
IO-12 Diskretne strukture 1

08.04.2024.

u 09:00h

11.04.2024.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
2
IO-13 Uvod u računarstvo

09.04.2024.

u 09:00h

11.04.2024.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
0
IO-14 Matematička analiza 1

08.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 14:00h

Miroslav Ćirić
1
IO-31 Strukture podataka i algoritmi

08.04.2024.

u 09:00h

11.04.2024.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
3
IO-32 Linearna algebra

09.04.2024.

u 09:00h

11.04.2024.

u 14:00h

Miroslav Ćirić
6
IO-33 Uvod u baze podataka

10.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IO-34 Objektno-orijentisano programiranje 2

10.04.2024.

u 14:00h

12.04.2024.

u 14:00h

Ivan Stanković
5
IO-51 Verovatnoća

08.04.2024.

u 09:00h

10.04.2024.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
0
IO-52 Uvod u softversko inženjerstvo

10.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 14:00h

Svetozar Rančić
1
IO-62 Veb programiranje

08.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
IO-I21 Тeorija brojeva i polinoma

08.04.2024.

u 14:00h

10.04.2024.

u 14:00h

Milica Кolundžija
1
IO-I22 Numerički metodi 1

08.04.2024.

u 18:00h

10.04.2024.

u 18:00h

Marko Petković
0
IO-I31 Metodika nastave informatike

09.04.2024.

u 09:00h

09.04.2024.

u 09:00h

Vesna Veličković
Ivana Micić
0
IO-I32 Upravljanje projektima u IТ

09.04.2024.

u 14:00h

11.04.2024.

u 14:00h

Marko Miladinović
7
IO-I33 Simbolička izračunavanja

09.04.2024.

u 18:00h

11.04.2024.

u 18:00h

Predrag Stanimirović
0
O-04 Engleski jezik 1

09.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 12:00h

0
O-05 Engleski jezik 2

09.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 12:00h

0