SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

06.09.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
IO-11 Uvod u programiranje

26.08.2024.

u 09:00h

04.09.2024.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
0
IO-12 Diskretne strukture 1

27.08.2024.

u 09:00h

05.09.2024.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IO-13 Uvod u računarstvo

28.08.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IO-14 Matematička analiza 1

29.08.2024.

u 09:00h

08.09.2024.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
IO-21 Objektno-orijentisano programiranje 1

30.08.2024.

u 09:00h

09.09.2024.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
IO-22 Diskretne strukture 2

01.10.2024.

u 09:00h

09.09.2024.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IO-23 Uvod u Veb programiranje

02.09.2024.

u 09:00h

11.09.2024.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IO-24 Matematička analiza 2

03.09.2024.

u 09:00h

08.09.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
IO-31 Strukture podataka i algoritmi

26.08.2024.

u 09:00h

02.09.2024.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IO-32 Linearna algebra

03.09.2024.

u 09:00h

08.09.2024.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
IO-33 Uvod u baze podataka

27.08.2024.

u 09:00h

10.09.2024.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IO-34 Objektno-orijentisano programiranje 2

30.08.2024.

u 09:00h

09.09.2024.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
IO-41 Dizajn i analiza algoritama

04.09.2024.

u 09:00h

11.09.2024.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
IO-42 Objektno-orijentisano programiranje 3

30.08.2024.

u 09:00h

09.09.2024.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
IO-43 Uvod u operativne sisteme

29.08.2024.

u 09:00h

05.09.2024.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IO-51 Verovatnoća

05.09.2024.

u 09:00h

10.09.2024.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
0
IO-52 Uvod u softversko inženjerstvo

30.08.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IO-61 Računarske mreže

03.09.2024.

u 09:00h

10.09.2024.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IO-62 Veb programiranje

02.09.2024.

u 09:00h

11.09.2024.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

28.08.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
IO-I12 Analitička geometrija

28.08.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
IO-I21 Тeorija brojeva i polinoma

26.08.2024.

u 09:00h

02.09.2024.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
IO-I22 Numerički metodi 1

28.08.2024.

u 09:00h

03.09.2024.

u 09:00h

Marko Petković
0
IO-I31 Metodika nastave informatike

31.08.2024.

u 09:00h

31.08.2024.

u 09:00h

Vesna Veličković
Ivana Micić
0
IO-I32 Upravljanje projektima u IТ

28.08.2024.

u 09:00h

04.09.2024.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IO-I33 Simbolička izračunavanja

29.08.2024.

u 09:00h

05.09.2024.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IO-I41 Numerički metodi 2

27.08.2024.

u 09:00h

03.09.2024.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IO-I42 Open source matematički softver

01.09.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IO-I43 Matematička statistika

04.09.2024.

u 09:00h

07.09.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
IO-I61 Asemblersko programiranje

03.09.2024.

u 09:00h

09.09.2024.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
M201 Matematička analiza 3

03.09.2024.

u 09:00h

08.09.2024.

u 09:00h

0
O-04 Engleski jezik 1

26.08.2024.

u 09:00h

02.09.2024.

u 09:00h

0
O-05 Engleski jezik 2

27.08.2024.

u 09:00h

03.09.2024.

u 09:00h

0