OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

26.09.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
IO-11 Uvod u programiranje

16.09.2024.

u 09:00h

24.09.2024.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
0
IO-12 Diskretne strukture 1

17.09.2024.

u 09:00h

25.09.2024.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IO-13 Uvod u računarstvo

18.09.2024.

u 09:00h

26.09.2024.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IO-14 Matematička analiza 1

19.09.2024.

u 09:00h

27.09.2024.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
IO-21 Objektno-orijentisano programiranje 1

20.09.2024.

u 09:00h

30.09.2024.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
IO-22 Diskretne strukture 2

17.09.2024.

u 09:00h

25.09.2024.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IO-23 Uvod u Veb programiranje

23.09.2024.

u 09:00h

01.10.2024.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IO-24 Matematička analiza 2

19.09.2024.

u 09:00h

27.09.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
IO-31 Strukture podataka i algoritmi

16.09.2024.

u 09:00h

25.09.2024.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IO-32 Linearna algebra

19.09.2024.

u 09:00h

27.09.2024.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
IO-33 Uvod u baze podataka

17.09.2024.

u 09:00h

26.09.2024.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IO-34 Objektno-orijentisano programiranje 2

20.09.2024.

u 09:00h

30.09.2024.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
IO-41 Dizajn i analiza algoritama

24.09.2024.

u 12:00h

27.09.2024.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
IO-42 Objektno-orijentisano programiranje 3

20.09.2024.

u 09:00h

30.09.2024.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
IO-43 Uvod u operativne sisteme

23.09.2024.

u 09:00h

01.10.2024.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IO-51 Verovatnoća

23.09.2024.

u 09:00h

01.10.2024.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
0
IO-52 Uvod u softversko inženjerstvo

18.09.2024.

u 12:00h

26.09.2024.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IO-61 Računarske mreže

20.09.2024.

u 09:00h

01.10.2024.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IO-62 Veb programiranje

23.09.2024.

u 09:00h

01.10.2024.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

18.09.2024.

u 09:00h

24.09.2024.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
IO-I12 Analitička geometrija

18.09.2024.

u 09:00h

24.09.2024.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
IO-I21 Тeorija brojeva i polinoma

16.09.2024.

u 09:00h

24.09.2024.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
IO-I22 Numerički metodi 1

18.09.2024.

u 09:00h

24.09.2024.

u 09:00h

Marko Petković
0
IO-I31 Metodika nastave informatike

21.09.2024.

u 09:00h

21.09.2024.

u 09:00h

Vesna Veličković
Ivana Micić
0
IO-I32 Upravljanje projektima u IТ

17.09.2024.

u 09:00h

25.09.2024.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IO-I33 Simbolička izračunavanja

17.09.2024.

u 12:00h

25.09.2024.

u 12:00h

Predrag Stanimirović
0
IO-I41 Numerički metodi 2

18.09.2024.

u 09:00h

24.09.2024.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IO-I42 Open source matematički softver

19.09.2024.

u 12:00h

27.09.2024.

u 12:00h

Milan Bašić
0
IO-I43 Matematička statistika

21.09.2024.

u 09:00h

30.09.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
IO-I61 Asemblersko programiranje

21.09.2024.

u 12:00h

30.09.2024.

u 12:00h

Predrag Кrtolica
0
M201 Matematička analiza 3

19.09.2024.

u 09:00h

27.09.2024.

u 09:00h

0