JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Eksperimentalna i primenjena fizika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA01 Nuklearna fizika

19.06.2023.

u 14:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
1
10.FMA02 Fizička elektronika

21.06.2023.

u 14:00h

0
10.FMA15 Fizika jonizovanih gasova

20.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA40 Savremene metode eksperimentalne fizike

20.06.2023.

u 14:00h

0
00.PEDMAS Pedagogija

23.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

30.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA10 Astrofizika

21.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA11 Elektronika

29.06.2023.

u 09:00h

Dejan Aleksić
1
10.FMA12 Fizika čvrstog stanja

19.06.2023.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
2
10.FMA17 Fizika lasera

21.06.2023.

u 16:00h

Suzana Stamenković
1
10.FMA23 Fizika životne sredine

19.06.2023.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
1
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

22.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA26 Кvantna mehanika

27.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

19.06.2023.

u 14:00h

0
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

22.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

30.06.2023.

u 14:00h

0
10.FMA36 Plazmene i laserske tehnologije

20.06.2023.

u 14:00h

0
10.FMA34 Osnove energetike

30.06.2023.

u 14:00h

0
10.FMA04 Osnove fizike plazme

06.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA05 Stručna praksa

05.06.2023.

u 13:00h

05.06.2023.

u 13:00h

Vesna Manić
3
10.FMA18 Fizika materijala

15.06.2023.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
10.FMA21 Fizika u školi 1

16.06.2023.

u 16:00h

0
10.FMA21 Fizika u školi 1

16.06.2023.

u 16:00h

0
10.FMA31 Nuklearna medicinska fizika

05.06.2023.

u 09:00h

Vesna Manić
3
10.FMA33 Optoelektronika

09.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA39 Radijaciona fizika

05.06.2023.

u 14:00h

0
10.FMA43 Školska praksa

09.06.2023.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1