JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Тeorijska fizika i primene

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA10 Astrofizika

07.07.2023.

u 09:00h

0
10.FMA26 Кvantna mehanika

06.07.2023.

u 09:00h

0
10.FMA29 Fizika jonizovanih gasova i lasera

06.07.2023.

u 09:00h

0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

04.07.2023.

u 09:00h

0
10.FMA02 Fizička elektronika

03.07.2023.

u 09:00h

0
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

12.07.2023.

u 10:00h

0
10.FMA04 Osnove fizike plazme

28.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA11 Elektronika

14.07.2023.

u 10:00h

0
10.FMA12 Fizika čvrstog stanja

08.07.2023.

u 09:00h

0
10.FMA21 Fizika u školi 1

07.07.2023.

u 09:00h

0
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

11.07.2023.

u 10:00h

0
10.FMA29 Nastavna sredstva fizike 1

26.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

07.07.2023.

u 09:00h

0
10.FMA46 Тeorija polja

06.07.2023.

u 10:00h

0
10.FMA50 Uvod u nelinearnu optiku

06.07.2023.

u 10:00h

0
10FMA01 Nuklearna fizika

13.07.2023.

u 10:00h

0