ŠifraNaziv predmetaSSPČasovi aktivne nastaveESPB
PVDON
PRVA GODINA
1.F-218Odabrana poglavlјa teorijske fizike1O3206
2.F-219Numeričke metode u fizici1O2206
3.I-01Strukture podataka i algoritmi1O3036
4. Predmet izbornog bloka 11IB   6
5. Predmet izbornog bloka  21IB   6
6.Fi-01Elektronika2O21 26
7.I-02Baze podataka2O2206
8.F-220Odabrana poglavlјa eksperimentalne fizike2O2026
9. Predmet izbornog bloka 32IB   6
10. Predmet izbornog bloka 42IB   6
DRUGA GODINA
11.Fi-02Fizika elementarnih čestica3O2206
12.F-221Uvod u nelinearnu dinamiku3O2206
13.I-03Uvod u WEB programiranje3O2206
14. Predmet izbornog bloka 53IB   6
15. Predmet izbornog bloka 63IB   6
16.F-222Vizuelna kvantna mehanika4O2206
17.I-04Softverski praktikum4O0406
18.Ifi7Predmet izbornog bloka 74IB   6
19. Studijski istraživački rad4O00104
20. Završni rad4O008
Ukupno ESPB bodova120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornih blokova:
1.Fi-3Pedagogija1IB3006
2.Fi-4Fizička i tehnička merenja1IB2126
3.Fi-5Opšta teorija relativnosti1IB2206
4.F-248Programski paketi u fizici1IB2206
5.Fi-6Fizika čvrstog stanja1IB2126
6.Fi-7Kvantna mehanika1IB2206
7.F-249Kvantna informatika1IB2206
8.Fi-8Osnove astrofizike2IB2006
9.Fi-9Osnove fizike jonizovanih gasova2IB2026
10.Fi-10Metodika nastave fizike2IB2006
11.Fi-11Savremene metode eksperimentalne fizike2IB2026
12.Fi-12Metodika rešavanja računskih zadataka2IB2006
13.Fi-13Atomska i molekularna fizika2IB2206
14.Fi-14Fizika senzora i pretvarača2IB2116
15.Fi-15Statistička fizika2IB2206
16.Fi-16Nastavna sredstva fizike3IB2026
17.Fi-17Teorija polјa3IB2206
18.Fi-18Automatsko upravlјanje3IB2026
19.Fi-19Fizika u školi3IB2206
20.Fi-20Modelovanje i simulacija fizičkih sistema3IB2206
21.Fi-21Radijaciona fizika3IB2116
22.Fi-22Školska praksa4IB1026
23.Fi-23Istorija i filozofija fizike4IB2006
24.Fi-24Sistemi za akviziciju podataka4IB2026
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok