OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Decembarski 2020/2021Januarski 2020/2021Aprilski 2020/2021Junski 2020/2021Junski 2 2020/2021Septembarski 2020/2021Oktobarski 2020/2021Oktobar II 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

27.09.2019.

u 09:15h

Nevenka Đerić
1
Praktična nastava

27.09.2019.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
Mrđan Đokić
6
G101 Uvod u geografiju

16.09.2019.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
1
G102 Matematička geografija

16.09.2019.

u 12:00h

Ivan Filipović
6
G103 Geologija sa petrografijom

27.09.2019.

u 09:15h

Nevenka Đerić
6
G104 Nacionalna ekonomija

01.10.2019.

u 16:00h

Jelena Petrović
10
G105 Кartografija

18.09.2019.

u 10:30h

Ivan Filipović
19
G106 Geološki resursi

27.09.2019.

u 09:15h

Nevenka Đerić
12
G107 Informatika

23.09.2019.

u 09:00h

26.09.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
21
G108 Engleski jezik

01.10.2019.

u 11:00h

Nikola Тatar
6
G109 Кlimatologija

19.09.2019.

u 16:00h

Nataša Martić-Bursać
14
G110 Biogeografija

18.09.2019.

u 10:30h

Ranko Dragović
9
G111 Geografija stanovništva

18.09.2019.

u 10:00h

Selim Šaćirović
7
G112 Geografija zemljišta

24.09.2019.

u 08:00h

Mrđan Đokić
8
G113 Hidrologija

16.09.2019.

u 11:00h

Ljiljana Stričević
7
G114 Geomorfologija

27.09.2019.

u 08:00h

Mrđan Đokić
21
G115 Geografija naselja

17.09.2019.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
11
G116 Metodika nastave geografije

18.09.2019.

u 09:30h

Ranko Dragović
12
G117 Industrijska gegorafija

16.09.2019.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
1
G118 Geografija Srbije I

18.09.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
7
G119 Regionalna geografija I

16.09.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
3
G120 Тuristička geografija

16.09.2019.

u 10:00h

Marija Bratić
10
G121 Regionalna geografija II

18.09.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
8
G122 Geografija Srbije II

16.09.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
9
G123 Metodika praktične nastave geografije

18.09.2019.

u 09:30h

Ranko Dragović
9
G124 Agrarna geografija

18.09.2019.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
3
G132 Poslovna matematika

19.09.2019.

u 09:00h

27.09.2019.

u 09:00h

Marija Кrstić
6
G133 Fizika

24.09.2019.

u 14:30h

Jasmina Jeknić-Dugić
6
G134 Francuski jezik

17.09.2019.

u 11:00h

Selena Stanković
6
G136 Geografija lokalne sredine

25.09.2019.

u 11:00h

0
G139 Nacionalna hidrologija

16.09.2019.

u 11:00h

Ljiljana Stričević
0
G140 Nacionalna istorija

18.09.2019.

u 09:00h

Miloš Đorđević
0
G142 Кulturno-istorijske osnove turizma

18.09.2019.

u 09:00h

Miloš Đorđević
1
G143 Nacionalna klimatologija

19.09.2019.

u 16:00h

Nataša Martić-Bursać
1