JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

10.07.2020.

u 11:00h

Nevenka Đerić
2
Praktična nastava

10.07.2020.

u 08:00h

Mrđan Đokić
Nataša Martić-Bursać
1
G101 Uvod u geografiju

09.07.2020.

u 08:30h

Ninoslav Golubović
2
G102 Matematička geografija

06.07.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
3
G103 Geologija sa petrografijom

10.07.2020.

u 11:00h

Nevenka Đerić
6
G104 Nacionalna ekonomija

16.07.2020.

u 11:00h

Jelena Petrović
12
G105 Кartografija

08.07.2020.

u 10:30h

Ivan Filipović
21
G106 Geološki resursi

10.07.2020.

u 11:00h

Nevenka Đerić
12
G107 Informatika

04.07.2020.

u 09:00h

09.07.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
20
G108 Engleski jezik

06.07.2020.

u 11:00h

Nikola Тatar
15
G109 Кlimatologija

03.07.2020.

u 12:00h

Nataša Martić-Bursać
5
G110 Biogeografija

08.07.2020.

u 11:30h

Ranko Dragović
13
G111 Geografija stanovništva

13.07.2020.

u 10:30h

Selim Šaćirović
3
G112 Geografija zemljišta

07.07.2020.

u 08:00h

Mrđan Đokić
8
G113 Hidrologija

06.07.2020.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
9
G114 Geomorfologija

10.07.2020.

u 08:00h

Mrđan Đokić
15
G115 Geografija naselja

10.07.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
27
G116 Metodika nastave geografije

08.07.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
14
G117 Industrijska gegorafija

10.07.2020.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
4
G118 Geografija Srbije I

06.07.2020.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
2
G119 Regionalna geografija I

08.07.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
2
G120 Тuristička geografija

07.07.2020.

u 09:00h

Marija Bratić
5
G121 Regionalna geografija II

06.07.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
7
G122 Geografija Srbije II

08.07.2020.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
4
G123 Metodika praktične nastave geografije

08.07.2020.

u 10:30h

Ranko Dragović
11
G124 Agrarna geografija

09.07.2020.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
12
G131 Geometrija

13.07.2020.

u 09:00h

13.07.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
G132 Poslovna matematika

07.07.2020.

u 09:00h

15.07.2020.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
G134 Francuski jezik

07.07.2020.

u 12:00h

Selena Stanković
0
G135 Pedagogija

07.07.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
1
G136 Geografija lokalne sredine

08.07.2020.

u 13:00h

Тatjana Đekić
1
G137 Statistika

10.07.2020.

u 09:00h

Miroslav Ristić
9
G139 Nacionalna hidrologija

06.07.2020.

u 12:00h

Ljiljana Stričević
0
G141 Poslovna statistika

10.07.2020.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
G143 Nacionalna klimatologija

03.07.2020.

u 12:00h

Nataša Martić-Bursać
0