SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GOBIOG Biogeografija

30.08.2023.

u 11:30h

0
20.GOGNAS Geografija naselja

22.08.2023.

u 08:00h

0
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

01.09.2023.

u 08:00h

0
20.GOZAŠТ Zaštita životne sredine

30.08.2023.

u 11:00h

0
20.GOКLIM Кlimatologija

02.09.2023.

u 08:00h

0
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

30.08.2023.

u 09:30h

0
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

30.08.2023.

u 10:30h

0
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

29.08.2023.

u 09:00h

0
20.GOPARК Nacionalni parkovi sveta

30.08.2023.

u 11:00h

0
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

31.08.2023.

u 08:00h

0
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

01.09.2023.

u 08:00h

0
20.GOТURG Тuristička geografija

29.08.2023.

u 10:00h

0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

21.08.2023.

u 08:00h

0
20.GOHIDR Hidrologija

21.08.2023.

u 09:00h

0
20.GOCIVI Geografija civilizacija

30.08.2023.

u 11:00h

0