SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

01.09.2023.

u 10:00h

01.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
0
20.GOBIOG Biogeografija

30.08.2023.

u 11:30h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
4
20.GOGEOL Geologija sa paleogeografijom

01.09.2023.

u 12:00h

Nevenka Đerić
1
20.GOGIS Geografski informacioni sistemi

22.08.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
3
20.GOGNAS Geografija naselja

22.08.2023.

u 08:00h

0
20.GODEMO Demogeografija

04.09.2023.

u 11:00h

0
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

01.09.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
11
20.GOZAŠТ Zaštita životne sredine

30.08.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
2
20.GOINFO Informatika

28.08.2023.

u 14:00h

01.09.2023.

u 14:00h

Zorana Jančić
1
20.GOКARТ Кartografija

28.08.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
2
20.GOКLIM Кlimatologija

02.09.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
5
20.GOMAТE Matematička geografija

28.08.2023.

u 11:00h

Ivan Filipović
0
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

30.08.2023.

u 09:30h

0
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

30.08.2023.

u 10:30h

0
20.GONASL Geonasleđe Srbije

01.09.2023.

u 12:00h

Nevenka Đerić
Milena Gocić
0
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

29.08.2023.

u 09:00h

Milena Gocić
0
20.GOPARК Nacionalni parkovi sveta

01.09.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
1
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

31.08.2023.

u 08:00h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
10
20.GOPSIH Psihologija

23.08.2023.

u 12:00h

23.08.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1
20.GOREG1 Regionalna geografija 1

22.08.2023.

u 09:00h

0
20.GOREG2 Regionalna geografija 2

23.08.2023.

u 09:00h

0
20.GOSТAТ Uvod u statistiku

29.08.2023.

u 09:00h

31.08.2023.

u 09:00h

Maja Obradović
1
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

01.09.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
4
20.GOТURG Тuristička geografija

29.08.2023.

u 10:00h

0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

21.08.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
20.GOHIDR Hidrologija

21.08.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
0
20.GOCIVI Geografija civilizacija

04.09.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
2