JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

10.02.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
IO-11 Uvod u programiranje

04.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
3
IO-12 Diskretne strukture 1

30.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
3
IO-13 Uvod u računarstvo

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
4
IO-14 Matematička analiza 1

03.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
3
IO-21 Objektno-orijentisano programiranje 1

31.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 14:00h

Ivan Stanković
2
IO-22 Diskretne strukture 2

03.02.2023.

u 14:00h

06.02.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
9
IO-23 Uvod u Veb programiranje

02.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 14:00h

Milan Тasić
0
IO-24 Matematička analiza 2

08.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
3
IO-31 Strukture podataka i algoritmi

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
3
IO-32 Linearna algebra

30.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
5
IO-33 Uvod u baze podataka

03.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Milan Тasić
5
IO-34 Objektno-orijentisano programiranje 2

06.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Ivan Stanković
7
IO-41 Dizajn i analiza algoritama

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 14:00h

Miroslav Ćirić
6
IO-42 Objektno-orijentisano programiranje 3

02.02.2023.

u 14:00h

07.02.2023.

u 14:00h

Marko Milošević
7
IO-43 Uvod u operativne sisteme

03.02.2023.

u 14:00h

08.02.2023.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
2
IO-51 Verovatnoća

03.02.2023.

u 10:00h

10.02.2023.

u 14:00h

Miljana Jovanović
11
IO-52 Uvod u softversko inženjerstvo

04.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 14:00h

Svetozar Rančić
27
IO-61 Računarske mreže

31.01.2023.

u 14:00h

07.02.2023.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
6
IO-62 Veb programiranje

06.02.2023.

u 14:00h

11.02.2023.

u 09:00h

Ivan Stanković
23
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

04.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
0
IO-I12 Analitička geometrija

02.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 13:00h

0
IO-I21 Тeorija brojeva i polinoma

30.01.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
IO-I22 Numerički metodi 1

06.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Marko Petković
0
IO-I31 Metodika nastave informatike

07.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Vesna Veličković
3
IO-I32 Upravljanje projektima u IТ

01.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 09:00h

Marko Miladinović
27
IO-I33 Simbolička izračunavanja

02.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 14:00h

Predrag Stanimirović
18
IO-I41 Numerički metodi 2

04.02.2023.

u 14:00h

11.02.2023.

u 14:00h

Marko Miladinović
0
IO-I42 Open source matematički softver

03.02.2023.

u 14:00h

11.02.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
0
IO-I43 Matematička statistika

03.02.2023.

u 14:00h

17.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
3
IO-I61 Asemblersko programiranje

31.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
0
O-01 Pedagogija

31.01.2023.

u 09:00h

Jelena Petrović
1
O-02 Psihologija

06.02.2023.

u 12:00h

06.02.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
5
O-04 Engleski jezik 1

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
1
O-05 Engleski jezik 2

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
0