JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M101 Matematička logika i teorija skupova

06.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M102 Matematička analiza 1

04.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
2
M103 Uvod u algebarske strukture

02.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Marija Cvetković
5
M104 Тeorija brojeva i polinoma

01.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Milica Кolundžija
1
M105 Matematička analiza 2

30.01.2023.

u 09:00h

04.02.2023.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
5
M106 Elementarna matematika 2

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
4
M107 Linearna algebra

02.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
2
M108 Analitička geometrija

03.02.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
1
M151 Elementarna matematika 1

02.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M152 Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

30.01.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
2
M153 Elementarna geometrija

31.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Milan Zlatanović
4
M154 Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral

30.01.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M155 Finansijska matematika

30.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
7
M156 Uvod u programiranje

01.02.2023.

u 14:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Vesna Veličković
7
M158 Istorija i filozofija matematike

10.02.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M161 Programski paketi u nastavi matematike

03.02.2023.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M162 Metodi nacrtne geometrije

31.01.2023.

u 09:30h

06.02.2023.

u 09:00h

Mića Stanković
0
M201 Matematička analiza 3

03.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Jelena Milošević
1
M202 Uvod u numeričku analizu

04.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
Marko Petković
7
M203 Geometrija

31.01.2023.

u 09:30h

06.02.2023.

u 09:00h

Mića Stanković
1
M205 Matematička analiza 4

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
M206 Тeorija mera i integrala

03.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Milica Кolundžija
0
M207 Uvod u verovatnoću

02.02.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
3
M301 Matematička statistika

18.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 10:15h

Miroslav Ristić
9
M302 Uvod u kompleksnu analizu

30.01.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
7
M303 Uvod u topologiju

02.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
3
M305 Uvod u diferencijalne jednačine

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
5
M306 Funkcionalna analiza

30.01.2023.

u 09:00h

04.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Snežana Živković Zlatanović
4
O-01 Psihologija

06.02.2023.

u 12:00h

06.02.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
3
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

04.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
0
M163 Statističko modeliranje

01.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0