JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M101 Matematička logika i teorija skupova

09.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M102 Matematička analiza 1

05.06.2023.

u 09:00h

08.06.2023.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
1
M103 Uvod u algebarske strukture

08.06.2023.

u 09:00h

13.06.2023.

u 09:00h

Marija Cvetković
1
M104 Тeorija brojeva i polinoma

06.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M105 Matematička analiza 2

10.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
1
M106 Elementarna matematika 2

07.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M107 Linearna algebra

13.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
1
M108 Analitička geometrija

09.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M151 Elementarna matematika 1

10.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M152 Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

05.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M153 Elementarna geometrija

09.06.2023.

u 09:00h

13.06.2023.

u 09:00h

Milan Zlatanović
2
M154 Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral

05.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
2
M155 Finansijska matematika

06.06.2023.

u 09:00h

09.06.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
2
M156 Uvod u programiranje

06.06.2023.

u 09:00h

12.06.2023.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
M158 Istorija i filozofija matematike

17.06.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
5
M161 Programski paketi u nastavi matematike

12.06.2023.

u 09:00h

Jelena Milošević
1
M162 Metodi nacrtne geometrije

06.06.2023.

u 09:00h

13.06.2023.

u 09:00h

Mića Stanković
1
M201 Matematička analiza 3

05.06.2023.

u 09:00h

12.06.2023.

u 09:00h

Jelena Milošević
8
M202 Uvod u numeričku analizu

10.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
Marko Petković
5
M203 Geometrija

06.06.2023.

u 09:00h

13.06.2023.

u 09:00h

Mića Stanković
0
M205 Matematička analiza 4

06.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M206 Тeorija mera i integrala

07.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Milica Кolundžija
0
M207 Uvod u verovatnoću

08.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
4
M301 Matematička statistika

10.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 10:15h

Miroslav Ristić
1
M302 Uvod u kompleksnu analizu

05.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
1
M303 Uvod u topologiju

07.06.2023.

u 09:00h

12.06.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
5
M305 Uvod u diferencijalne jednačine

09.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M306 Funkcionalna analiza

10.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Snežana Živković Zlatanović
1
O-01 Psihologija

08.06.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

12.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
1
M163 Statističko modeliranje

07.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0