JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Тeorijska fizika i primene

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA10 Astrofizika

10.02.2023.

u 09:00h

0
10.FMA26 Кvantna mehanika

09.02.2023.

u 09:00h

0
00.PEDMAS Pedagogija

07.02.2023.

u 14:00h

Jelena Petrović
1
10.FMA27 Metodika nastave fizike

08.02.2023.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
1
10.FMA02 Fizička elektronika

06.02.2023.

u 09:00h

Biljana Samardžić
2
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

08.02.2023.

u 09:00h

0
10.FMA11 Elektronika

09.02.2023.

u 14:00h

0
10.FMA12 Fizika čvrstog stanja

10.02.2023.

u 09:00h

0
10.FMA16 Fizika jonizovanih gasova i lasera

08.02.2023.

u 14:00h

0
10.FMA21 Fizika u školi 1

08.02.2023.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

30.01.2023.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

08.02.2023.

u 14:00h

Milan Milošević
1
10.FMA37 Poglavlja teorijske fizike

22.02.2023.

u 09:00h

Ana Mančić
1
10.FMA46 Тeorija polja

01.02.2023.

u 14:00h

0
10.FMA50 Uvod u nelinearnu optiku

09.02.2023.

u 09:00h

0