OKTOBAR III ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

23.10.2020.

u 11:00h

Selim Šaćirović
1
G104 Nacionalna ekonomija

20.10.2020.

u 17:00h

Jelena Petrović
1
G105 Кartografija

19.10.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
2
G106 Geološki resursi

23.10.2020.

u 13:00h

Nevenka Đerić
1
G107 Informatika

19.10.2020.

u 09:00h

21.10.2020.

u 14:00h

17.03.2023.

u 08:00h

Milan Bašić
2
G109 Кlimatologija

21.10.2020.

u 09:00h

Nataša Martić-Bursać
2
G110 Biogeografija

22.10.2020.

u 10:00h

Ranko Dragović
1
G113 Hidrologija

19.10.2020.

u 13:00h

Ljiljana Stričević
2
G114 Geomorfologija

21.10.2020.

u 08:00h

Mrđan Đokić
4
G116 Metodika nastave geografije

22.10.2020.

u 10:00h

Ranko Dragović
1
G118 Geografija Srbije I

21.10.2020.

u 11:00h

Aleksandar Radivojević
2
G120 Тuristička geografija

19.10.2020.

u 10:00h

Marija Bratić
1
G121 Regionalna geografija II

21.10.2020.

u 10:00h

0
G122 Geografija Srbije II

21.10.2020.

u 10:00h

0
G123 Metodika praktične nastave geografije

22.10.2020.

u 10:00h

Ranko Dragović
3