APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G101 Uvod u geografiju

09.04.2024.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
0
G102 Matematička geografija

08.04.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
1
G103 Geologija sa petrografijom

12.04.2024.

u 12:00h

Nevenka Đerić
0
G104 Nacionalna ekonomija

10.04.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G105 Кartografija

08.04.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
G109 Кlimatologija

08.04.2024.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
9
G110 Biogeografija

10.04.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
5
G111 Geografija stanovništva

08.04.2024.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
2
G112 Geografija zemljišta

11.04.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
5
G114 Geomorfologija

12.04.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
G116 Metodika nastave geografije

10.04.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
8
G117 Industrijska gegorafija

08.04.2024.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
0
G118 Geografija Srbije I

10.04.2024.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
6
G119 Regionalna geografija I

09.04.2024.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
6
G131 Geometrija

12.04.2024.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
1
G132 Poslovna matematika

09.04.2024.

u 09:00h

11.04.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
G136 Geografija lokalne sredine

12.04.2024.

u 10:00h

Jelena Živković
0
G139 Nacionalna hidrologija

10.04.2024.

u 09:00h

0
G140 Nacionalna istorija

10.04.2024.

u 16:00h

Miloš Đorđević
0