APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G101 Uvod u geografiju

09.04.2024.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
0
G102 Matematička geografija

08.04.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
G105 Кartografija

08.04.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
G109 Кlimatologija

08.04.2024.

u 08:00h

0
G110 Biogeografija

10.04.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G111 Geografija stanovništva

08.04.2024.

u 10:00h

Selim Šaćirović
0
G112 Geografija zemljišta

11.04.2024.

u 08:00h

0
G114 Geomorfologija

12.04.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
G116 Metodika nastave geografije

10.04.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G117 Industrijska gegorafija

08.04.2024.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
0
G118 Geografija Srbije I

10.04.2024.

u 09:00h

0
G119 Regionalna geografija I

09.04.2024.

u 10:00h

0
G139 Nacionalna hidrologija

10.04.2024.

u 09:00h

0