JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G101 Uvod u geografiju

18.06.2024.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
0
G102 Matematička geografija

17.06.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
G103 Geologija sa petrografijom

04.06.2024.

u 12:00h

Nevenka Đerić
0
G104 Nacionalna ekonomija

06.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0
G105 Кartografija

17.06.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
G106 Geološki resursi

04.06.2024.

u 12:00h

Nevenka Đerić
0
G109 Кlimatologija

03.06.2024.

u 08:00h

0
G110 Biogeografija

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G111 Geografija stanovništva

03.06.2024.

u 08:30h

Selim Šaćirović
0
G112 Geografija zemljišta

06.06.2024.

u 08:00h

0
G113 Hidrologija

05.06.2024.

u 09:00h

0
G114 Geomorfologija

07.06.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
G115 Geografija naselja

17.06.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G116 Metodika nastave geografije

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G117 Industrijska gegorafija

03.06.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G118 Geografija Srbije I

10.06.2024.

u 09:00h

0
G119 Regionalna geografija I

04.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
0
G120 Тuristička geografija

21.06.2024.

u 10:00h

Marija Bratić
0
G121 Regionalna geografija II

06.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
0
G122 Geografija Srbije II

12.06.2024.

u 09:00h

0
G123 Metodika praktične nastave geografije

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G124 Agrarna geografija

10.06.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G137 Statistika

05.06.2024.

u 09:00h

10.06.2024.

u 10:00h

Maja Obradović
0
G139 Nacionalna hidrologija

05.06.2024.

u 09:00h

0
G140 Nacionalna istorija

03.06.2024.

u 15:00h

Miloš Đorđević
0
G141 Poslovna statistika

05.06.2024.

u 09:00h

10.06.2024.

u 10:00h

Maja Obradović
0
G142 Кulturno-istorijske osnove turizma

03.06.2024.

u 15:00h

Miloš Đorđević
0