JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G101 Uvod u geografiju

18.06.2024.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
0
G109 Кlimatologija

03.06.2024.

u 08:00h

0
G110 Biogeografija

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G111 Geografija stanovništva

03.06.2024.

u 08:30h

Selim Šaćirović
0
G112 Geografija zemljišta

06.06.2024.

u 08:00h

0
G113 Hidrologija

05.06.2024.

u 09:00h

0
G114 Geomorfologija

07.06.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
G115 Geografija naselja

17.06.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G116 Metodika nastave geografije

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G117 Industrijska gegorafija

03.06.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G118 Geografija Srbije I

10.06.2024.

u 09:00h

0
G122 Geografija Srbije II

12.06.2024.

u 09:00h

0
G123 Metodika praktične nastave geografije

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G124 Agrarna geografija

10.06.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G139 Nacionalna hidrologija

05.06.2024.

u 09:00h

0