JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GOBIOG Biogeografija

05.07.2023.

u 11:30h

0
20.GOGEOL Geologija sa paleogeografijom

28.06.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
0
20.GOGNAS Geografija naselja

03.07.2023.

u 08:00h

0
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

07.07.2023.

u 08:00h

0
20.GOZAŠТ Zaštita životne sredine

05.07.2023.

u 11:00h

0
20.GOКLIM Кlimatologija

03.07.2023.

u 08:00h

0
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

29.06.2023.

u 09:30h

0
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

05.07.2023.

u 10:30h

0
20.GONASL Geonasleđe Srbije

28.06.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
Milena Gocić
0
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

27.06.2023.

u 09:00h

0
20.GOPARК Nacionalni parkovi sveta

05.07.2023.

u 11:00h

0
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

06.07.2023.

u 08:00h

0
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

07.07.2023.

u 08:00h

0
20.GOТURG Тuristička geografija

27.06.2023.

u 10:00h

0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

26.06.2023.

u 08:00h

0
20.GOHIDR Hidrologija

26.06.2023.

u 09:00h

0
20.GOCIVI Geografija civilizacija

28.06.2023.

u 11:00h

0