JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GOBIOG Biogeografija

05.07.2023.

u 11:30h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
10
20.GOGEOL Geologija sa paleogeografijom

28.06.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
0
20.GOGIS Geografski informacioni sistemi

27.06.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
5
20.GOGNAS Geografija naselja

03.07.2023.

u 08:00h

0
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

07.07.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
13
20.GOZAŠТ Zaštita životne sredine

05.07.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
7
20.GOINFO Informatika

27.06.2023.

u 14:00h

29.06.2023.

u 14:00h

Zorana Jančić
3
20.GOКARТ Кartografija

03.07.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
1
20.GOКLIM Кlimatologija

03.07.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
3
20.GOКULТ Кulturno-istorijske osnove turizma

29.06.2023.

u 14:00h

Miloš Đorđević
2
20.GOMAТE Matematička geografija

03.07.2023.

u 11:00h

Ivan Filipović
1
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

28.06.2023.

u 09:30h

0
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

05.07.2023.

u 10:30h

0
20.GONASL Geonasleđe Srbije

28.06.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
Milena Gocić
0
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

27.06.2023.

u 09:00h

0
20.GOPARК Nacionalni parkovi sveta

26.06.2023.

u 10:00h

0
20.GOPEDA Pedagogija

07.07.2023.

u 10:00h

Jelena Petrović
28
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

06.07.2023.

u 08:00h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
15
20.GOPSIH Psihologija

06.07.2023.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
2
20.GOSТAТ Uvod u statistiku

27.06.2023.

u 09:00h

29.06.2023.

u 09:00h

Maja Obradović
2
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

07.07.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
11
20.GOТRN2 Тerenska nastava 2

07.07.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
3
20.GOТURG Тuristička geografija

27.06.2023.

u 10:00h

0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

26.06.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
1
20.GOHIDR Hidrologija

26.06.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
4
20.GOCIVI Geografija civilizacija

07.07.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
3