JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

17.06.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
5
IO-11 Uvod u programiranje

12.06.2023.

u 12:00h

14.06.2023.

u 14:00h

Ivan Stanimirović
3
IO-12 Diskretne strukture 1

08.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
1
IO-13 Uvod u računarstvo

07.06.2023.

u 12:00h

13.06.2023.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
2
IO-14 Matematička analiza 1

09.06.2023.

u 09:00h

12.06.2023.

u 14:00h

Miroslav Ćirić
4
IO-21 Objektno-orijentisano programiranje 1

07.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Ivan Stanković
5
IO-22 Diskretne strukture 2

12.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
16
IO-23 Uvod u Veb programiranje

05.06.2023.

u 09:00h

13.06.2023.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IO-24 Matematička analiza 2

07.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
1
IO-31 Strukture podataka i algoritmi

06.06.2023.

u 09:00h

12.06.2023.

u 14:00h

Jelena Ignjatović
4
IO-32 Linearna algebra

09.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
1
IO-33 Uvod u baze podataka

08.06.2023.

u 09:00h

12.06.2023.

u 09:00h

Milan Тasić
1
IO-34 Objektno-orijentisano programiranje 2

08.06.2023.

u 14:00h

13.06.2023.

u 14:00h

Marko Milošević
Ivan Stanković
5
IO-41 Dizajn i analiza algoritama

05.06.2023.

u 09:00h

08.06.2023.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
7
IO-42 Objektno-orijentisano programiranje 3

14.06.2023.

u 14:00h

16.06.2023.

u 14:00h

Marko Milošević
6
IO-43 Uvod u operativne sisteme

14.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
18
IO-51 Verovatnoća

07.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
22
IO-52 Uvod u softversko inženjerstvo

08.06.2023.

u 14:00h

15.06.2023.

u 14:00h

Svetozar Rančić
4
IO-61 Računarske mreže

06.06.2023.

u 14:00h

12.06.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
34
IO-62 Veb programiranje

09.06.2023.

u 09:00h

13.06.2023.

u 09:00h

Ivan Stanković
6
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

12.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
2
IO-I12 Analitička geometrija

14.06.2023.

u 14:00h

16.06.2023.

u 14:00h

0
IO-I21 Тeorija brojeva i polinoma

06.06.2023.

u 14:00h

10.06.2023.

u 14:00h

Milica Кolundžija
0
IO-I22 Numerički metodi 1

06.06.2023.

u 14:00h

10.06.2023.

u 14:00h

Marko Petković
0
IO-I31 Metodika nastave informatike

09.06.2023.

u 14:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Vesna Veličković
3
IO-I32 Upravljanje projektima u IТ

09.06.2023.

u 14:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Marko Miladinović
3
IO-I33 Simbolička izračunavanja

09.06.2023.

u 14:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
8
IO-I41 Numerički metodi 2

08.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IO-I42 Open source matematički softver

08.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IO-I43 Matematička statistika

08.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
16
IO-I61 Asemblersko programiranje

08.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
O-01 Pedagogija

16.06.2023.

u 10:00h

Jelena Petrović
7
O-02 Psihologija

08.06.2023.

u 12:00h

08.06.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
8
O-04 Engleski jezik 1

06.06.2023.

u 12:00h

08.06.2023.

u 12:00h

Кatarina Milenković
16
O-05 Engleski jezik 2

06.06.2023.

u 12:00h

08.06.2023.

u 12:00h

Кatarina Milenković
16