JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

17.06.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
IO-14 Matematička analiza 1

09.06.2023.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
IO-24 Matematička analiza 2

07.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0