JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MB.MB11O Metodologija naučno-istraživačkog rada

12.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 12:00h

Zorica Stojanović-Radić
10
ME.ME12O Ekologija biljaka

08.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Danijela Nikolić
Dragana Jenačković Gocić
6
ME.ME13O Zaštita biološke raznovrsnosti

12.02.2024.

u 10:00h

13.02.2024.

u 10:00h

Milica Stojković-Piperac
10
ME.ME22O Ekologija životinja

07.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 10:00h

0
ME.ME23O Hidrobiologija

09.02.2024.

u 11:00h

Ana Savić
1
MB.MB142 Zoološki praktikum

01.02.2024.

u 12:00h

06.02.2024.

u 10:00h

Marijana Ilić Milošević
1
ME.ME31O Кonzervaciona biologija

13.02.2024.

u 16:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
2
ME.ME32O Fitogeografija

05.02.2024.

u 12:00h

06.02.2024.

u 12:00h

Danijela Nikolić
4
ME.ME33O Zoogeografija

12.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 10:00h

Saša Stanković
2
ME.ME342 Fitoremedijacija

08.02.2024.

u 12:00h

09.02.2024.

u 12:00h

Danijela Nikolić
4
ME.ME351 Vegetacija sveta

29.01.2024.

u 10:00h

30.01.2024.

u 12:00h

Bojan Zlatković
1
ME.ME352 Limnologija

09.02.2024.

u 10:00h

Ana Savić
4
MM.MM352 Osnovi bioinformatike

08.02.2024.

u 11:00h

08.02.2024.

u 12:00h

Тatjana Mitrović
12