APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MB.MB11O Metodologija naučno-istraživačkog rada

10.04.2024.

u 12:00h

11.04.2024.

u 12:00h

Zorica Stojanović-Radić
3
ME.ME12O Ekologija biljaka

08.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 11:00h

Danijela Nikolić
Dragana Jenačković Gocić
7
ME.ME13O Zaštita biološke raznovrsnosti

09.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 11:00h

Milica Stojković-Piperac
6
ME.ME23O Hidrobiologija

10.04.2024.

u 11:00h

0
MB.MB142 Zoološki praktikum

08.04.2024.

u 12:00h

10.04.2024.

u 10:00h

0
ME.ME31O Кonzervaciona biologija

09.04.2024.

u 10:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
2
ME.ME32O Fitogeografija

11.04.2024.

u 12:00h

12.04.2024.

u 14:00h

Danijela Nikolić
4
ME.ME33O Zoogeografija

10.04.2024.

u 12:00h

11.04.2024.

u 10:00h

Saša Stanković
1
ME.ME342 Fitoremedijacija

08.04.2024.

u 12:00h

09.04.2024.

u 12:00h

Danijela Nikolić
1
ME.ME351 Vegetacija sveta

09.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 12:00h

0
ME.ME352 Limnologija

10.04.2024.

u 10:00h

Ana Savić
2
MM.MM352 Osnovi bioinformatike

09.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 11:00h

Тatjana Mitrović
1