OKTOBAR II ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Oktobar III 2019/2020Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G101 Uvod u geografiju

25.09.2023.

u 08:00h

0
G109 Кlimatologija

25.09.2023.

u 08:00h

0
G110 Biogeografija

04.10.2023.

u 11:30h

0
G111 Geografija stanovništva

27.09.2023.

u 11:45h

0
G112 Geografija zemljišta

28.09.2023.

u 08:00h

0
G113 Hidrologija

27.09.2023.

u 09:00h

0
G114 Geomorfologija

29.09.2023.

u 08:00h

0
G115 Geografija naselja

26.09.2023.

u 08:00h

0
G116 Metodika nastave geografije

04.10.2023.

u 09:30h

0
G117 Industrijska gegorafija

25.09.2023.

u 08:00h

0
G118 Geografija Srbije I

02.10.2023.

u 09:00h

0
G120 Тuristička geografija

26.09.2023.

u 10:00h

0
G122 Geografija Srbije II

04.10.2023.

u 09:00h

0
G123 Metodika praktične nastave geografije

04.10.2023.

u 10:30h

0
G124 Agrarna geografija

26.09.2023.

u 09:00h

0
G139 Nacionalna hidrologija

27.09.2023.

u 09:00h

0
G140 Nacionalna istorija

27.09.2023.

u 16:00h

0