OKTOBAR II ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G101 Uvod u geografiju

25.09.2023.

u 08:00h

0
G102 Matematička geografija

02.10.2023.

u 11:00h

0
G103 Geologija sa petrografijom

06.10.2023.

u 13:00h

Nevenka Đerić
1
G104 Nacionalna ekonomija

07.10.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
1
G105 Кartografija

02.10.2023.

u 14:00h

Ivan Filipović
7
G106 Geološki resursi

06.10.2023.

u 13:00h

Nevenka Đerić
2
G107 Informatika

29.09.2023.

u 14:00h

02.10.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
6
G108 Engleski jezik

26.09.2023.

u 10:00h

26.09.2023.

u 10:00h

0
G109 Кlimatologija

25.09.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
5
G110 Biogeografija

04.10.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
5
G111 Geografija stanovništva

25.09.2023.

u 10:30h

Selim Šaćirović
1
G112 Geografija zemljišta

28.09.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
5
G113 Hidrologija

27.09.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
7
G114 Geomorfologija

29.09.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
9
G115 Geografija naselja

26.09.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
1
G116 Metodika nastave geografije

04.10.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
12
G117 Industrijska gegorafija

25.09.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
2
G118 Geografija Srbije I

02.10.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
3
G119 Regionalna geografija I

03.10.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
5
G120 Тuristička geografija

26.09.2023.

u 10:00h

Marija Bratić
7
G121 Regionalna geografija II

04.10.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
8
G122 Geografija Srbije II

04.10.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
4
G123 Metodika praktične nastave geografije

04.10.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
11
G124 Agrarna geografija

26.09.2023.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
6
G137 Statistika

26.09.2023.

u 09:00h

03.10.2023.

u 09:00h

0
G139 Nacionalna hidrologija

27.09.2023.

u 09:00h

0
G140 Nacionalna istorija

28.09.2023.

u 11:00h

Miloš Đorđević
2
G141 Poslovna statistika

26.09.2023.

u 09:00h

03.10.2023.

u 09:00h

0
G142 Кulturno-istorijske osnove turizma

28.09.2023.

u 11:00h

Ninoslav Golubović
3