APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Primenjena hemija

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200A-B Elektrohemija

01.06.2020.

u 09:00h

02.06.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
5
H-240-B Industrijska hemija 1

10.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Bojić
Aleksandra Zarubica
9
H-241-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

04.06.2020.

u 09:00h

05.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Maja Stanković
11
H-242-B Hemija organskih polimera

03.06.2020.

u 13:00h

Niko Radulović
5
H-246-B Primenjena hemija nemetala

01.06.2020.

u 08:00h

02.06.2020.

u 08:00h

Nikola Nikolić
0
H-247-B Sinteza makrokoličina organskih jedinjenja

04.06.2020.

u 09:00h

05.06.2020.

u 09:00h

Goran Petrović
0
H-248-B Кinetika i kataliza

03.06.2020.

u 09:00h

0
H-249-B Neorganski materijali u industriji

02.06.2020.

u 13:00h

03.06.2020.

u 13:00h

Maja Stanković
0
H-259-B Analiza životnih namirnica

01.06.2020.

u 11:00h

02.06.2020.

u 11:00h

Violeta Mitić
0
H-260-B Mehanizmi neorganskih reakcija

01.06.2020.

u 11:00h

02.06.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
1
H-265-B Bioanalitička hemija

04.06.2020.

u 13:00h

0
H-266-B Medicinska hemija

04.06.2020.

u 13:00h

0