JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Opšta matematika

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M2.M1101 Тeorija verovatnoća

07.06.2022.

u 15:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

10.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

0
M2.M1103 Тeorija operatora

15.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
Jovana Nikolov Radenković
0
M2.M1104 Osnovi Furijeove analize

07.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M2.M1105 Тeorija fiksne tačke i primene

10.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M2.M1106 Matematička statistika

08.06.2022.

u 09:00h

15.06.2022.

u 09:00h

Maja Obradović
0
M2.M1107 Algebarske strukture

15.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M2.M1108 Neeuklidske geometrije

09.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M2.M1109 Parcijalne diferencijalne jednačine

10.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M2.M1110 Кompleksna analiza

09.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0