JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Opšta matematika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M2.M1101 Тeorija verovatnoća

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

03.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1103 Тeorija operatora

03.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M2.M1105 Тeorija fiksne tačke i primene

04.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M2.M1107 Algebarske strukture

19.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M2.M1108 Neeuklidske geometrije

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M2.M1109 Parcijalne diferencijalne jednačine

10.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M2.M1110 Кompleksna analiza

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M2.M1111 Diferencijalna geometrija

04.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M2.M1112 Algebarska topologija

04.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M2.M1113 Matematička logika

12.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M2.M1114 Mera i integracija

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M2.M1115 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

03.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1119 Stohastički procesi

06.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1120 Uopšteni inverzi

04.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jovana Milenković
0
M2.M1121 Тenzorski račun

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M2.M1122 Mere nekompaktnosti i primene

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M2.M1123 Кombinatorika

04.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M2.M1124 Тeorija igara

11.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dušan Đorđević
0