DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Profesor matematike

Decembarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M2.M1108 Neeuklidske geometrije

25.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M2.M1110 Кompleksna analiza

26.12.2023.

u 09:00h

29.12.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M2.M1123 Кombinatorika

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M2.M1311 Elementi teorije brojeva

25.12.2023.

u 09:00h

29.12.2023.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M2.M1313 Diskretna matematika

25.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M2.M1314 Obrazovni softver

26.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 09:00h

Jovana Milenković
0
M2.M1315 Multimedijalni sistemi u nastavi matematike

26.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 09:00h

Dušan Đorđević
0
M2.M1319 Elementi finansijske matematike

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
0