JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Profesor matematike

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M2.M1103 Тeorija operatora

15.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

0
M2.M1108 Neeuklidske geometrije

09.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M2.M1110 Кompleksna analiza

09.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M2.M1123 Кombinatorika

13.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M2.M1301 Metodika nastave matematike

13.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1302 Odabrana poglavlja analize i algebre

15.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1311 Elementi teorije brojeva

15.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M2.M1314 Obrazovni softver

15.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Jovana Milenković
0
M2.M1315 Multimedijalni sistemi u nastavi matematike

10.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1321 Analitičke metode u elementarnoj matematici

11.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0