JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Profesor matematike

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.PSIMAS Psihologija

17.06.2024.

u 12:00h

17.06.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
M2.M1101 Тeorija verovatnoća

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

03.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1103 Тeorija operatora

03.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M2.M1108 Neeuklidske geometrije

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M2.M1110 Кompleksna analiza

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M2.M1114 Mera i integracija

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M2.M1123 Кombinatorika

04.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M2.M1301 Metodika nastave matematike

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Ljubiša Кočinac
0
M2.M1302 Odabrana poglavlja analize i algebre

10.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M2.M1311 Elementi teorije brojeva

10.06.2024.

u 09:00h

20.06.2024.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M2.M1313 Diskretna matematika

04.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M2.M1314 Obrazovni softver

11.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jovana Milenković
0
M2.M1315 Multimedijalni sistemi u nastavi matematike

11.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Dušan Đorđević
0
M2.M1316 Metodika nastave matematike u osnovnoj školi

04.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jovana Milenković
0
M2.M1317 Metodika dodatne nastave matematike u osnovnoj školi

04.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jovana Milenković
0
M2.M1319 Elementi finansijske matematike

05.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
M2.M1321 Analitičke metode u elementarnoj matematici

03.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M2.M1322 Nestandardni problemi elementarne geometrije

07.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Mića Stanković
0