Šifra Naziv predmeta S SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR
PRVA GODINA
1. IM-RS-11 Teorija programskih jezika 1 O 3 2 1 0 8
2. IM-RS-12 Dizajn softvera 1 O 3 2 1 0 7
3. IM-RS-13 Baze podataka 1 O 3 2 1 0 8
4. Predmet izbornog bloka 1 1 IB 7
5. IM-RS-21 Teorija algoritama, automata i jezika 2 O 3 3 0 0 8
6. IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija 2 O 3 2 1 0 8
7. Predmet izbornog bloka 2 2 IB 7
8. Predmet izbornog bloka 3 2 IB 7
DRUGA GODINA
9. IM-RS-31 Računarska inteligencija 3 O 3 2 1 0 8
10. Predmet izbornog bloka 4 3 IB 7
11. I-RS-SIR1 Studijski istraživački rad 1 3 O 0 0 0 9 7
12. I-RS-SP Stručna/školska praksa 3 O 0 0 0 0 8
13. I-RS-41 Razvoj mobilnih aplikacija 4 O 3 2 1 0 8
14. Predmet izbornog bloka 5 4 IB 7
15. I-SIR2 Studijski istraživački rad 2 4 O 0 0 0 10 7
16. I-RS-MR Master rad 8
Ukupno ESPB bodova 120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1:
1. IM-RS-I11 Metodika programiranja 1 IB 3 2 0 0 7
2. IM-RS-I12 Opraciona istraživanja 1 IB 3 2 0 0 7
3. IM-RS-I13 Matematička logika 1 IB 3 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 2:
1. IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja 2 IB 3 2 0 0 7
2. IM-RS-I22 Numerička optimizacija 2 IB 3 2 0 0 7
3. IM-RS-I23 Testiranje i metrika softvera 2 IB 3 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 3:
1. IM-RS-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura 2 IB 2 1 0 1 7
2. IM-RS-I32 Kombinatorka i teorija grafova 2 IB 3 2 0 0 7
3. IM-RS-I33 Računarska grafika 1 2 IB 3 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 4:
1. IM-RS-I41 Statistički softver 3 IB 3 2 0 0 7
2. IM-RS-I42 Konstrukcija prevodioca i interpretatora 3 IB 3 2 0 0 7
3. IM-RS-I43 Računarska grafika 2 3 IB 3 2 0 0 7
4. IM-RS-I44 Digitalno procesiranje signala 3 IB 3 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka 5:
1. IM-RS-I51 Funkcionalno programiranje 4 IB 3 2 0 0 7
2. IM-RS-I52 Kompleksne mreže 4 IB 3 2 0 0 7
3. IM-RS-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja 4 IB 3 0 2 0 7
4. IM-RS-I54 Duboke neuronske mreže 4 IB 3 2 1 0 7
5. IM-RS-I55 Tehnološki praktikum napredne obrade podataka 4 IB 3 2 0 0 7
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa), SIR – studijsko istraživački rad
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok