ŠifraNaziv predmetaSSPČasovi aktivne nastaveESPB
PVDONSIR
PRVA GODINA
1.IM-RS-11Teorija programskih jezika1O32108
2.IM-RS-12Dizajn softvera1O32107
3.IM-RS-13Baze podataka1O32108
4. Predmet izbornog bloka 11IB    7
5.IM-RS-21Teorija algoritama, automata i jezika2O33008
6.IM-RS-22Razvoj veb aplikacija2O32108
7. Predmet izbornog bloka 22IB    7
8. Predmet izbornog bloka 32IB    7
DRUGA GODINA
9.IM-RS-31Računarska inteligencija3O32108
10. Predmet izbornog bloka 43IB    7
11.I-RS-SIR1Studijski istraživački rad 13O00097
12.I-RS-SPStručna/školska praksa3O00008
13.I-RS-41Razvoj mobilnih aplikacija4O32108
14. Predmet izbornog bloka 54IB    7
15.I-SIR2Studijski istraživački rad 24O000107
16.I-RS-MRMaster rad8
Ukupno ESPB bodova120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1:
1.IM-RS-I11Metodika programiranja1IB32007
2.IM-RS-I12Opraciona istraživanja1IB32007
3.IM-RS-I13Matematička logika1IB32007
Predmeti izbornog bloka 2:
1.IM-RS-I21Metodika elektronskog učenja2IB32007
2.IM-RS-I22Numerička optimizacija2IB32007
3.IM-RS-I23Testiranje i metrika softvera2IB32007
Predmeti izbornog bloka 3:
1.IM-RS-I31Napredni kurs iz računarskih arhitektura2IB21017
2.IM-RS-I32Kombinatorka i teorija grafova2IB32007
3.IM-RS-I33Računarska grafika 12IB32007
Predmeti izbornog bloka 4:
1.IM-RS-I41Statistički softver3IB32007
2.IM-RS-I42Konstrukcija prevodioca i interpretatora3IB32007
3.IM-RS-I43Računarska grafika 23IB32007
4.IM-RS-I44Digitalno procesiranje signala3IB32007
Predmeti izbornog bloka 5:
1.IM-RS-I51Funkcionalno programiranje4IB32007
2.IM-RS-I52Kompleksne mreže4IB32007
3.IM-RS-I53Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja4IB30207
4.IM-RS-I54Duboke neuronske mreže4IB32107
5.IM-RS-I55Tehnološki praktikum napredne obrade podataka4IB32007
5.IM-RS-I56Paralelno i distribuirano mašinsko učenje4IB32007
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa), SIR – studijsko istraživački rad
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok