JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021, modul Biologija

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.PEDKOM Pedagoška komunikacija

14.06.2022.

u 09:00h

0
MM.MM151 Forenzička biologija

13.06.2022.

u 11:00h

17.06.2022.

u 11:00h

0
MB.MB11O Metodologija naučno-istraživačkog rada

13.06.2022.

u 13:00h

0
MB.MB12O Ekologija biljaka

13.06.2022.

u 10:00h

14.06.2022.

u 12:00h

0
MB.MB141 Botanički praktikum

14.06.2022.

u 11:00h

16.06.2022.

u 11:00h

0
MB.MB142 Zoološki praktikum

20.06.2022.

u 12:00h

21.06.2022.

u 10:00h

0
MB.MB143 Mikrobiologija hrane

15.06.2022.

u 12:00h

0
MB.MB151 Eksperimentalna biohemija

16.06.2022.

u 10:00h

0
MB.MB152 Fitogeografija

21.06.2022.

u 10:00h

22.06.2022.

u 12:00h

0
MB.MB153 Zoogeografija

21.06.2022.

u 12:00h

22.06.2022.

u 12:00h

0
MB.MB21O Biologija čoveka

13.06.2022.

u 14:00h

13.06.2022.

u 14:00h

0
MB.MB23O Genetika

13.06.2022.

u 11:00h

14.06.2022.

u 11:00h

0
MB.MB241 Strukturne adaptacije biljaka

10.06.2022.

u 10:00h

14.06.2022.

u 10:00h

0
MB.MB243 Biološke simbioze

15.06.2022.

u 12:00h

21.06.2022.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
MB.MB244 Imunobiologija

20.06.2022.

u 13:00h

20.06.2022.

u 13:00h

0
MB.MB252 Entomologija

16.06.2022.

u 12:00h

17.06.2022.

u 12:00h

0