JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021, modul Biologija

Januarski 2022/2023Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MM.MM151 Forenzička biologija

07.02.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
Vladimir Cvetković
6
MB.MB11O Metodologija naučno-istraživačkog rada

14.02.2023.

u 14:00h

Zorica Stojanović-Radić
4
MB.MB12O Ekologija biljaka

09.02.2023.

u 10:00h

10.02.2023.

u 12:00h

Danijela Nikolić
5
MB.MB141 Botanički praktikum

13.02.2023.

u 11:00h

14.02.2023.

u 11:00h

Bojan Zlatković
1
MB.MB142 Zoološki praktikum

08.02.2023.

u 12:00h

09.02.2023.

u 12:00h

Marijana Ilić Milošević
2
MB.MB143 Mikrobiologija hrane

09.02.2023.

u 12:00h

Nataša Joković
1
MB.MB151 Eksperimentalna biohemija

09.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
MB.MB152 Fitogeografija

23.02.2023.

u 10:00h

24.02.2023.

u 10:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
5
MB.MB21O Biologija čoveka

09.02.2023.

u 13:30h

Jelena Vitorović
Dragana Stojadinović
0
MB.MB22O Ekologija životinja

06.02.2023.

u 11:00h

08.02.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0
MB.MB23O Genetika

06.02.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 10:00h

Vladimir Cvetković
1
MB.MB241 Strukturne adaptacije biljaka

23.02.2023.

u 10:00h

24.02.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
MB.MB244 Imunobiologija

09.02.2023.

u 13:00h

Jelena Vitorović
0
MB.MB251 Lekovite biljke

23.02.2023.

u 12:00h

24.02.2023.

u 12:00h

Zorica Mitić
0
MB.MB252 Entomologija

08.02.2023.

u 12:00h

09.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
0
MB.MB31O Тeorija organske evolucije

03.02.2023.

u 10:00h

06.02.2023.

u 10:00h

Dragana Stojadinović
1
MB.MB32O Zaštita životne sredine

30.01.2023.

u 10:00h

31.01.2023.

u 10:00h

Slaviša Stamenković
6
MB.MB331 Biohemijska sistematika biljaka

01.02.2023.

u 10:00h

02.02.2023.

u 10:00h

Zorica Mitić
5
MB.MB333 Medicinska mikrobiologija

11.02.2023.

u 12:00h

Zorica Stojanović-Radić
3
MB.MB341 Osnovi biotehnologije

09.02.2023.

u 11:00h

Nataša Joković
6
MB.MB342 Metode praktične nastave biologije u školama

30.01.2023.

u 10:00h

31.01.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
1
MB.MB343 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

08.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Dragana Stojičić
3
MB.MB351 Školska praksa

30.01.2023.

u 10:00h

31.01.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
MB.MB352 Genotoksikologija

06.02.2023.

u 10:00h

06.02.2023.

u 10:00h

Vladimir Cvetković
6