JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021, modul Biologija

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MM.MM151 Forenzička biologija

09.02.2024.

u 10:00h

Vladimir Žikić
Vladimir Cvetković
12
MM.MM241 Endokrinologija

12.02.2024.

u 13:00h

Jelena Vitorović
4
MB.MB11O Metodologija naučno-istraživačkog rada

12.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 12:00h

Zorica Stojanović-Radić
1
MB.MB12O Ekologija biljaka

08.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Danijela Nikolić
Dragana Jenačković Gocić
1
MB.MB141 Botanički praktikum

13.02.2024.

u 11:00h

14.02.2024.

u 11:00h

0
MB.MB142 Zoološki praktikum

01.02.2024.

u 12:00h

06.02.2024.

u 10:00h

Marijana Ilić Milošević
1
MB.MB143 Mikrobiologija hrane

08.02.2024.

u 12:00h

Nataša Joković
1
MB.MB151 Eksperimentalna biohemija

08.02.2024.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
1
MB.MB152 Fitogeografija

19.02.2024.

u 12:00h

20.02.2024.

u 12:00h

Danijela Nikolić
1
MB.MB153 Zoogeografija

12.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 10:00h

0
MB.MB21O Biologija čoveka

12.02.2024.

u 11:00h

Jelena Vitorović
Dragana Stojadinović
2
MB.MB22O Ekologija životinja

07.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 10:00h

0
MB.MB23O Genetika

08.02.2024.

u 11:00h

Vladimir Cvetković
1
MB.MB241 Strukturne adaptacije biljaka

25.01.2024.

u 10:00h

0
MB.MB244 Imunobiologija

13.02.2024.

u 11:00h

0
MB.MB251 Lekovite biljke

09.02.2024.

u 08:00h

12.02.2024.

u 10:00h

0
MB.MB31O Тeorija organske evolucije

08.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Dragana Stojadinović
5
MB.MB32O Zaštita životne sredine

07.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 10:00h

Slaviša Stamenković
3
MB.MB331 Biohemijska sistematika biljaka

24.01.2024.

u 12:00h

26.01.2024.

u 10:00h

Zorica Mitić
3
MB.MB332 Odabrana poglavlja iz biologije ćelije

07.02.2024.

u 09:00h

12.02.2024.

u 13:00h

0
MB.MB333 Medicinska mikrobiologija

05.02.2024.

u 12:00h

06.02.2024.

u 12:00h

Zorica Stojanović-Radić
4
MB.MB341 Osnovi biotehnologije

08.02.2024.

u 11:00h

0
MB.MB343 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

14.02.2024.

u 10:00h

0
MB.MB351 Školska praksa

24.01.2024.

u 10:00h

25.01.2024.

u 10:00h

Marina Jušković
4
MB.MB352 Genotoksikologija

08.02.2024.

u 12:00h

Vladimir Cvetković
2
MB.MB353 Biološka antropologija

07.02.2024.

u 11:00h

12.02.2024.

u 09:00h

0
MM.MM352 Osnovi bioinformatike

08.02.2024.

u 11:00h

08.02.2024.

u 12:00h

Тatjana Mitrović
12