JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Jelisaveta Тodorović
1
O-01 Pedagogija

23.06.2020.

u 10:00h

23.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
Op-1 Fizička i tehnička merenja

25.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
Op-2 Savremene metode eksperimentalne fizike

23.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
Op-3 Elektronika

22.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Op-4 Plazmene i laserske tehnologije

25.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
Op-5 Numeričke metode u fizici

18.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku

18.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
Pr-10 Radijaciona fizika

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-201 Тeorijska mehanika

19.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
F-202 Кvantna mehanika

25.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
F-203 Elektrodinamika

26.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
F-204 Fizička elektronika

24.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-205 Atomska i molekularna fizika

18.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
F-206 Statistička fizika

23.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
F-207 Fizika jonizovanih gasova

24.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-208 Fizika čvrstog stanja

19.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-209 Osnove fizike plazme

24.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-210 Fizika elementarnih čestica

30.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
F-214 Istorija i filozofija fizike

24.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-223 Opšta teorija relativnosti

22.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-224 Metodika nastave fizike

23.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-225 Simetrije u fizici

18.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
F-226 Osnove astrofizike

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
F-227 Nastavna sredstva fizike

23.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

22.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
F-229 Тeorija polja

22.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
F-230 Fizika u školi

26.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-231 Radijaciona fizika

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-232 Metodika rešavanja računskih zadataka

22.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
F-233 Planetologija

22.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
F-234 Interakcija laserskog zračenja sa plazmom

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
F-235 Školska praksa

18.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-236 Zvezde i zvezdani sistemi

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
F-237 Uvod u kvantnu optiku

23.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
Vladan Pavlović
0
F-238 Fizika lasera

26.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0