SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
2
O-01 Pedagogija

02.09.2019.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
Op-1 Fizička i tehnička merenja

06.09.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
Op-2 Savremene metode eksperimentalne fizike

10.09.2019.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
Op-3 Elektronika

03.09.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Op-4 Plazmene i laserske tehnologije

03.09.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
Op-5 Numeričke metode u fizici

28.08.2019.

u 09:00h

28.08.2019.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku

05.09.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Ana Mančić
0
Pr-10 Radijaciona fizika

29.08.2019.

u 09:00h

29.08.2019.

u 09:00h

Vesna Manić
0
Sirop Studijski istraživački rad

10.09.2019.

u 09:00h

0
F-201 Тeorijska mehanika

26.08.2019.

u 09:00h

26.08.2019.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
F-202 Кvantna mehanika

29.08.2019.

u 09:00h

29.08.2019.

u 09:00h

Nenad Milojević
1
F-203 Elektrodinamika

04.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
F-204 Fizička elektronika

05.09.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-205 Atomska i molekularna fizika

27.08.2019.

u 09:00h

27.08.2019.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
F-206 Statistička fizika

28.08.2019.

u 09:00h

28.08.2019.

u 09:00h

Ana Mančić
0
F-207 Fizika jonizovanih gasova

09.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-208 Fizika čvrstog stanja

30.08.2019.

u 09:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
F-209 Osnove fizike plazme

26.08.2019.

u 09:00h

26.08.2019.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
1
F-210 Fizika elementarnih čestica

02.09.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
F-214 Istorija i filozofija fizike

09.09.2019.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
1
F-223 Opšta teorija relativnosti

30.08.2019.

u 09:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-224 Metodika nastave fizike

05.09.2019.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-225 Simetrije u fizici

30.08.2019.

u 09:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
F-226 Osnove astrofizike

02.09.2019.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
F-227 Nastavna sredstva fizike

27.08.2019.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

27.08.2019.

u 09:00h

27.08.2019.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
F-229 Тeorija polja

28.08.2019.

u 09:00h

28.08.2019.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
F-230 Fizika u školi

29.08.2019.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-231 Radijaciona fizika

29.08.2019.

u 09:00h

29.08.2019.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-232 Metodika rešavanja računskih zadataka

02.09.2019.

u 09:00h

Ivan Mančev
1
F-233 Planetologija

10.09.2019.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
F-234 Interakcija laserskog zračenja sa plazmom

10.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Ana Mančić
0
F-235 Školska praksa

04.09.2019.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-236 Zvezde i zvezdani sistemi

02.09.2019.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
F-237 Uvod u kvantnu optiku

03.09.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Vladan Pavlović
0
F-238 Fizika lasera

06.09.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
Fi-249 Кvantna informatika

10.09.2019.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0