APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01 Pedagogija

07.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
Op-1 Fizička i tehnička merenja

08.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
Op-4 Plazmene i laserske tehnologije

09.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
Op-5 Numeričke metode u fizici

07.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku

08.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
Pr-10 Radijaciona fizika

10.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-201 Тeorijska mehanika

06.04.2020.

u 09:00h

06.04.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
F-202 Кvantna mehanika

10.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
F-203 Elektrodinamika

08.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
F-204 Fizička elektronika

09.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Biljana Samardžić
0
F-208 Fizika čvrstog stanja

07.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-209 Osnove fizike plazme

09.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-210 Fizika elementarnih čestica

10.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
F-223 Opšta teorija relativnosti

07.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-227 Nastavna sredstva fizike

09.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

06.04.2020.

u 09:00h

06.04.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
F-229 Тeorija polja

10.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
F-230 Fizika u školi

06.04.2020.

u 09:00h

06.04.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-231 Radijaciona fizika

10.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0