DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Op-2 Savremene metode eksperimentalne fizike

26.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
Op-3 Elektronika

24.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
F-205 Atomska i molekularna fizika

23.12.2019.

u 09:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
F-206 Statistička fizika

26.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Ana Mančić
0
F-207 Fizika jonizovanih gasova

24.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-214 Istorija i filozofija fizike

23.12.2019.

u 09:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-224 Metodika nastave fizike

26.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-226 Osnove astrofizike

27.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
F-232 Metodika rešavanja računskih zadataka

24.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
F-233 Planetologija

25.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
F-234 Interakcija laserskog zračenja sa plazmom

26.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Ana Mančić
0
F-235 Školska praksa

27.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-236 Zvezde i zvezdani sistemi

26.11.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
F-237 Uvod u kvantnu optiku

25.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Vladan Pavlović
0
F-238 Fizika lasera

24.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0