JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA02 Fizička elektronika

10.06.2022.

u 09:00h

0
Op-1 Fizička i tehnička merenja

17.06.2022.

u 09:00h

0
Op-2 Savremene metode eksperimentalne fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
Op-3 Elektronika

20.06.2022.

u 09:00h

0
Op-4 Plazmene i laserske tehnologije

23.06.2022.

u 09:00h

0
Op-5 Numeričke metode u fizici

21.06.2022.

u 09:00h

Milan Milošević
0
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku

14.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-10 Radijaciona fizika

08.06.2022.

u 09:00h

0
F-201 Тeorijska mehanika

13.06.2022.

u 09:00h

0
F-202 Кvantna mehanika

16.06.2022.

u 09:00h

0
F-203 Elektrodinamika

08.06.2022.

u 09:00h

0
F-204 Fizička elektronika

10.06.2022.

u 09:00h

0
F-205 Atomska i molekularna fizika

21.06.2022.

u 09:00h

0
F-206 Statistička fizika

15.06.2022.

u 09:00h

0
F-207 Fizika jonizovanih gasova

09.06.2022.

u 09:00h

0
F-208 Fizika čvrstog stanja

10.06.2022.

u 09:00h

0
F-209 Osnove fizike plazme

09.06.2022.

u 09:00h

0
F-210 Fizika elementarnih čestica

17.06.2022.

u 09:00h

0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

09.06.2022.

u 09:00h

0
F-214 Istorija i filozofija fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
F-223 Opšta teorija relativnosti

20.06.2022.

u 09:00h

0
F-224 Metodika nastave fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
F-225 Simetrije u fizici

21.06.2022.

u 09:00h

0
F-226 Osnove astrofizike

10.06.2022.

u 09:00h

0
F-227 Nastavna sredstva fizike

21.06.2022.

u 09:00h

0
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

13.06.2022.

u 09:00h

0
F-229 Тeorija polja

23.06.2022.

u 09:00h

0
F-230 Fizika u školi

10.06.2022.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-231 Radijaciona fizika

08.06.2022.

u 09:00h

0
F-232 Metodika rešavanja računskih zadataka

16.06.2022.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
F-233 Planetologija

13.06.2022.

u 09:00h

0
F-234 Interakcija laserskog zračenja sa plazmom

08.06.2022.

u 09:00h

0
F-235 Školska praksa

14.06.2022.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-236 Zvezde i zvezdani sistemi

08.06.2022.

u 09:00h

0
F-237 Uvod u kvantnu optiku

15.06.2022.

u 09:00h

0
F-238 Fizika lasera

10.06.2022.

u 09:00h

0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

13.06.2022.

u 09:00h

0
Fi-21 Radijaciona fizika

08.06.2022.

u 09:00h

0