APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M453 Metodika nastave matematike

03.04.2023.

u 09:00h

04.04.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M454 Mera i integracija

03.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M460 Matematička logika

04.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

03.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M502 Тeorija operatora

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
Jovana Nikolov Radenković
0
M503 Osnovi Furijeove analize

04.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M504 Тeorija verovatnoća

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M509 Кvantna mehanika

05.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

04.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

04.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M556 Тeorija grupa i primene

05.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

03.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

03.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M651 Finansijska matematika

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

03.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0