Upravnik

Dr Miroslav D. Ćirić

Redovni profesor

Sekretar

Jelena D. Matejić

Asistent


Angažovani sa punim radnim odnosom

VV
Dr Vesna I. Veličković

Redovni profesor

Dr Miroslav D. Ćirić

Redovni profesor

Dr Milan B. Тasić

Redovni profesor

Dr Jelena M. Ignjatović

Redovni profesor

MB
Dr Milan Z. Bašić

Redovni profesor

Dr Marko D. Petković

Redovni profesor

Dr Ivan P. Stanimirović

Vanredni profesor

Dr Svetozar R. Rančić

Vanredni profesor

Dr Marko S. Milošević

Vanredni profesor

Dr Marko B. Miladinović

Vanredni profesor

Dr Ivana Z. Micić

Vanredni profesor

Dr Zorana Z. Jančić

Vanredni profesor

JP
Jelena Pejić

Asistent

Angažovani na dopunskom radu

Dr Dragan P. Stevanović

Redovni profesor

VI
Dr Velimir Ilić

Naučni saradnik