JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

26.06.2024.

u 10:00h

01.07.2024.

u 10:00h

0
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

26.06.2024.

u 10:00h

28.06.2024.

u 09:00h

0
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

02.07.2024.

u 12:00h

04.07.2024.

u 10:00h

0
BIO106 Organska hemija

05.07.2024.

u 10:00h

08.07.2024.

u 10:00h

0
BIO107 Biologija ćelije

04.07.2024.

u 09:00h

08.07.2024.

u 09:00h

0
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

03.07.2024.

u 09:00h

0
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

11.07.2024.

u 12:00h

12.07.2024.

u 12:00h

0
BIO201 Mikrobiologija

26.06.2024.

u 10:00h

01.07.2024.

u 10:00h

0
BIO202 Zoologija kičmenjaka

04.07.2024.

u 09:00h

05.07.2024.

u 09:00h

0
BIO203 Biohemija

02.07.2024.

u 13:00h

04.07.2024.

u 11:00h

0
BIO204 Algologija i mikologija

27.06.2024.

u 10:00h

02.07.2024.

u 10:00h

0
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

01.07.2024.

u 10:00h

03.07.2024.

u 10:00h

0
BIO207 Opšta ekologija

26.06.2024.

u 12:00h

27.06.2024.

u 10:30h

0
BIO301 Genetika

05.07.2024.

u 09:00h

05.07.2024.

u 10:00h

0
BIO302 Fiziologija biljaka

10.07.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 11:00h

0
BIO303 Fiziologija životinja

26.06.2024.

u 10:00h

02.07.2024.

u 10:00h

0
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

09.07.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 12:00h

0
BIO305 Osnovi ekologije životinja

27.06.2024.

u 12:00h

28.06.2024.

u 10:00h

0
BIO306 Molekularna biologija

02.07.2024.

u 10:00h

0
BIO307 Organska evolucija

08.07.2024.

u 13:00h

11.07.2024.

u 13:00h

0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

10.07.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 11:00h

0
BIOI41 Istorijska geologija

27.06.2024.

u 12:00h

0
BIOI51 Biogeografija

09.07.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 12:00h

0
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

02.07.2024.

u 10:00h

0
BIOI54 Imunobiologija

05.07.2024.

u 13:00h

0
BIOI61 Metodika nastave biologije

26.06.2024.

u 10:00h

0
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

12.07.2024.

u 10:00h

0
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

09.07.2024.

u 10:00h

0
BIOI64 Matematika u biologiji

03.07.2024.

u 09:00h

0
BIOS03 Тerenska istraživanja u biologiji 2

05.07.2024.

u 12:00h

0