JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

06.06.2024.

u 10:00h

18.06.2024.

u 10:00h

0
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

05.06.2024.

u 10:00h

07.06.2024.

u 09:00h

0
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

17.06.2024.

u 12:00h

19.06.2024.

u 10:00h

0
BIO106 Organska hemija

03.06.2024.

u 12:00h

06.06.2024.

u 10:00h

0
BIO107 Biologija ćelije

04.06.2024.

u 12:00h

10.06.2024.

u 12:00h

0
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

12.06.2024.

u 09:00h

0
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

20.06.2024.

u 12:00h

21.06.2024.

u 12:00h

0
BIO201 Mikrobiologija

03.06.2024.

u 10:00h

05.06.2024.

u 10:00h

0
BIO202 Zoologija kičmenjaka

17.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

0
BIO203 Biohemija

04.06.2024.

u 13:00h

17.06.2024.

u 11:00h

0
BIO204 Algologija i mikologija

04.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 10:00h

0
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

07.06.2024.

u 10:00h

10.06.2024.

u 10:00h

0
BIO207 Opšta ekologija

03.06.2024.

u 12:00h

04.06.2024.

u 10:30h

0
BIO301 Genetika

07.06.2024.

u 09:00h

07.06.2024.

u 10:00h

0
BIO302 Fiziologija biljaka

05.06.2024.

u 10:00h

05.06.2024.

u 11:00h

0
BIO303 Fiziologija životinja

06.06.2024.

u 10:00h

10.06.2024.

u 10:00h

0
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

17.06.2024.

u 10:00h

18.06.2024.

u 12:00h

0
BIO305 Osnovi ekologije životinja

03.06.2024.

u 12:00h

05.06.2024.

u 10:00h

0
BIO306 Molekularna biologija

04.06.2024.

u 10:00h

0
BIO307 Organska evolucija

07.06.2024.

u 10:00h

11.06.2024.

u 13:00h

0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

05.06.2024.

u 10:00h

05.06.2024.

u 11:00h

0
BIOI41 Istorijska geologija

07.06.2024.

u 12:00h

0
BIOI51 Biogeografija

20.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

0
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

04.06.2024.

u 10:00h

0
BIOI54 Imunobiologija

07.06.2024.

u 13:00h

0
BIOI61 Metodika nastave biologije

05.06.2024.

u 10:00h

0
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

12.06.2024.

u 10:00h

0
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

21.06.2024.

u 12:00h

0
BIOI64 Matematika u biologiji

12.06.2024.

u 09:00h

0
BIOS03 Тerenska istraživanja u biologiji 2

18.06.2024.

u 12:00h

0