DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M406 Diferencijalna geometrija

25.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
1
M408 Кompleksna analiza

26.12.2023.

u 09:00h

29.12.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M605 Stohastički procesi

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M606 Vremenski nizovi

25.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 09:30h

Miroslav Ristić
1
M607 Aktuarska matematika

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M653 Parcijalne diferencijalne jednačine

25.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

25.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M664 Finansijsko modeliranje 2

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M665 Statistička kontrola kvaliteta

25.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1
M666 Ekonometrija

27.12.2023.

u 09:00h

29.12.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0