SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M406 Diferencijalna geometrija

26.08.2024.

u 09:00h

05.09.2024.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M408 Кompleksna analiza

02.09.2024.

u 09:00h

11.09.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M410 Algebarska topologija

26.08.2024.

u 09:00h

04.09.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

26.08.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M454 Mera i integracija

02.09.2024.

u 09:00h

11.09.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

28.08.2024.

u 09:00h

02.09.2024.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

02.09.2024.

u 09:00h

04.09.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M552 Тenzorski račun

27.08.2024.

u 09:00h

04.09.2024.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

28.08.2024.

u 09:00h

09.09.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M601 Тeorija verovatnoća

02.09.2024.

u 09:00h

11.09.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M602 Multivarijaciona analiza

26.08.2024.

u 09:00h

03.09.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M603 Statistički softver

27.08.2024.

u 09:00h

03.09.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M605 Stohastički procesi

02.09.2024.

u 09:00h

11.09.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M606 Vremenski nizovi

29.08.2024.

u 09:00h

10.09.2024.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
M607 Aktuarska matematika

30.08.2024.

u 09:00h

05.09.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M651 Finansijska matematika

27.08.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

28.08.2024.

u 09:00h

09.09.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M653 Parcijalne diferencijalne jednačine

29.08.2024.

u 09:00h

05.09.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

27.08.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

02.09.2024.

u 09:00h

11.09.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M656 Metodika nastave matematike

27.08.2024.

u 09:00h

04.09.2024.

u 09:00h

Ljubiša Кočinac
0
M657 Finansijsko modeliranje 1

28.08.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M658 Тeorija masovnog opsluživanja

28.08.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
0
M659 Тeorija operatora

28.08.2024.

u 09:00h

11.09.2024.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M660 Тeorija rizika

29.08.2024.

u 09:00h

05.09.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M661 Тeorija odlučivanja

30.08.2024.

u 09:00h

09.09.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M662 Regresiona analiza u finansijama

29.08.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M663 Stohastički dinamički sistemi

27.08.2024.

u 09:00h

04.09.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
M664 Finansijsko modeliranje 2

28.08.2024.

u 09:00h

06.09.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M665 Statistička kontrola kvaliteta

29.08.2024.

u 09:00h

03.09.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M666 Ekonometrija

30.08.2024.

u 09:00h

09.09.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0